Technologie przetwarzania biomasy wykorzystywane w polskiej energetyce

Jerzy Biernacki
23.02.2021

Biomasa jest powszechnie stosowana do produkcji energii w Polsce od dobrych kilkudziesięciu lat. Jej udział szacuje się na około 10%, jednak wskaźnik ten w ostatnim czasie przestał rosnąć. Powód? Przełożenie akcentu na technologie OZE, przede wszystkim energetykę wiatrową i instalacje fotowoltaiczne. Jak ocenia specjalista z firmy Schmid Polska: "trudno natomiast spodziewać się, że biomasa zostanie całkowicie zmarginalizowana, a już szczególnie na poziomie lokalnym – to wciąż bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla samorządów, które inwestują w modernizację swoich instalacji grzewczych i energetycznych. Tym bardziej, że istnieją różne technologie przetwarzania biomasy". Te najczęściej wykorzystywane w Polsce omawiamy w naszym artykule.

Piroliza

Piroliza jest zdecydowanie najpopularniejszą metodą przetwarzania biomasy na cele energetyczne, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, w których istnieją instalacje biomasowe. Technologia ta polega po prostu na spalaniu biomasy drzewnej w przystosowanych do tego kotłach, w których zastosowano ruszty odporne na wysoką temperaturę oraz podwyższoną wilgotność (częste zjawisko w przypadku biomasy drzewnej).

Pirolizie można poddać w zasadzie wszystkie popularne rodzaje biomasy drzewnej, w tym:

Zaletą tej metody jest to, że nie wymaga ona stosowania bardzo skomplikowanych, a przez to drogich instalacji do przetwarzania biomasy. Błędem jest natomiast myślenie, że efekt ekologiczny i energetyczny uzyskamy poprzez pirolizę biomasy w standardowym kotle na paliwo stałe. Będzie wprost przeciwnie: takie przetwarzanie biomasy drzewnej skutkuje dużymi stratami, wysoką emisyjnością oraz problemami z utrzymaniem stabilnej pracy kotła.

Kogeneracja

Zdecydowana większość biomasy drzewnej wykorzystywanej na cele energetyczne jest w Polsce spalana w ramach kogeneracji. Polega to na tzw. współspalaniu, czyli mieszaniu biomasy z paliwem bazowym, którym najczęściej jest węgiel kamienny lub brunatny. Takie rozwiązanie stosuje się w elektrowniach węglowych, aby w ten sposób ograniczyć ich emisyjność.

Gazyfikacja

Popularny rodzaj konwersji termochemicznej, która prowadzi do powstania gazu energetycznego. Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się w układach, w których wykorzystujemy specjalne turbiny produkujące energię elektryczną, a zasilane właśnie uzyskiwanym gazem. Gazyfikacja niesie ze sobą kilka korzyści, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wysoka sprawność całego procesu, obliczona na około 50%.

Przetwarzanie biochemiczne

Do tej technologii przetwarzania potrzebujemy specjalnej biomasy, która charakteryzuje się wysoką wilgotnością. Dzięki temu możemy ją wykorzystać w procesie fermentacji, a więc pozyskiwania alkoholu potrzebnego do produkcji biopaliw. Coraz popularniejsze są również procesy biochemiczne przetwarzania biomasy, które prowadzą do powstawania tzw. biogazu, czyli mieszaniny metanu i dwutlenku węgla.

Biogazownie uchodzą za znakomite rozwiązanie dla samorządów, zwłaszcza na terenach rolniczych, na których mamy łatwy dostęp do biomasy biorącej udział w procesie fermentacji: odchodów zwierzęcych, odpadów roślinnych, osadów ściekowych czy odpadów przetwórstwa spożywczego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie