Jak działa kocioł na słomę? Spalanie biomasy.

Krzysztof Jagielski
26.07.2015

W poniższej prezentacji pokazany jest proces spalania słomy. Filmik jest rzeczową i ciekawą prezentacja użycia pieca do spalania biomasy ze słomy. Krok po kroku lektor wyjania zasadę działania kotła na podstawie animacji całego procesu. Warto zobaczyć.

Początkowo słoma w belach transportowana jest na stole podawczym do rozdrabniacza słomy. Następnie podajnik ślimakowy przekazuje rozdrobniąną słomę do śluzy ogniowej która jest systemem zabezpieczającym przed cofaniem się ognia. Następnie słoma trafia prosto do kotła gdzie w początkowej fazie zgazowaniu ulegają jej lotne części. Powstały gaz wymieszany razem z powietrzem ulega spalaniu. Ciepło wygenerowane podczas całego procesu przechwytywane jest przez system płomieniówek umiejscowiony w górnej cześci kotła.

Żeby dowiedzieć się wszystkiego włączcie poniższy filmik. Tutaj mogą Pańszwo zamówić: kocioł na słomę firmy Gras Energia.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie