Odpady komunalne – bardzo cenne źródło energii w przemyśle

Mariusz Siwko
06.06.2016

Odpowiedzialna gospodarka odpadami to bardzo modne hasło, które powoli zaczyna być na poważnie realizowane. W Polsce powstają kolejne samorządowe instalacje termicznego przetwarzania odpadów, które w dużej mierze rozwiązują problem składowania śmieci, a ponadto częściowo zaspokajają potrzeby gmin na energię cieplną i elektryczną. Co ciekawe po podobne rozwiązania mogą sięgnąć firmy, które chcą we własnym zakresie wykorzystać potencjał energetyczny odpadów.

Polskie miasta przecierają szlaki

Profesjonalna instalacja do termicznego przetwarzania odpadów powstała w 2015 roku w Bydgoszczy. Inwestycja budziła sporo kontrowersji, ale jej praca nie budzi już żadnych zastrzeżeń. Bydgoszcz i Toruń rozwiązały dzięki niej problem gromadzenia śmieci na wysypiskach. W ślad za tym nie poszły niestety obniżki cen wywozu odpadów, ale samorządowcy obiecują, że wkrótce tak się stanie.

Bydgoska instalacja jest przez jej operatora nazywana elektrownią. Z szacunków wynika, że wytwarzana w procesie spalania odpadów energia powinna zaspokoić potrzeby aż 40% mieszkańców Bydgoszczy. Widać zatem, że jest to właściwy kierunek w drodze do uniezależnienia się Polski od konwencjonalnych źródeł energii. Tego typu instalacje wsparte przez systemy bazujące na biomasie mogą stać się ważnym elementem polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Ciekawostka

W całej Polsce jest potencjał wykorzystania aż do 6 milionów Mg energii pochodzącej z opadów.

Tania energia nie tylko dla samorządów

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów są dostępne także dla przemysłu. Na to rozwiązanie może postawić praktycznie każda firma, która składuje odpady lub ma do nich dostęp. Instalacja składa się wówczas z:

  • Zestawu podawczego z magazynem paliwa
  • Kotła z rusztem schodkowym i komorą dopalania gazów – spalanie następuje w temperaturze minimum 850 stopni Celsjusza
  • Systemu oczyszczania gazów – w procesie używa się mocznika
  • Systemu odsiarczania spalin
  • Filtrów spalinowych

Warto wiedzieć

Efektem spalania odpadów dzięki zaawansowanej filtracji jest praktycznie tylko para wodna oraz gazy, które mogą zostać wykorzystane do produkcji prądu.

Przyszłość

Tego typu instalacje, choć w polskim przemyśle nadal egzotyczne, z czasem będą miały coraz większe znaczenie. Wymuszą to przepisy unijne oraz rosnąca świadomość na temat potrzeby dbania o środowisko naturalne i szukania alternatywnych źródeł energii. Firmy będą mogły liczyć na sowite dofinansowanie, co znacząco obniży koszt wykonania instalacji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie