Lokalne instalacje do spalania biomasy: ciekawy kierunek dla samorządów

Mateusz Nowak
13.05.2020

Jak Polska długa i szeroka, zdecydowana większość samorządów stoi przed poważnym wyzwaniem dotyczącym zainwestowania w modernizację i rozbudowę swoich systemów ciepłowniczych. Wynika to po części z konieczności ograniczenia emisji szkodliwych spalin do atmosfery (których głównym źródłem są domowe paleniska), ale także z faktu, iż gros tego typu instalacji pamięta czasy słusznie minione. Gminy nie mają zatem wyboru i są zmuszone do stopniowego przebudowywania aktualnych lub też budowania zupełnie nowych kotłowni. Ciekawym trendem, jaki obserwujemy w naszym kraju od kilku już lat, jest wzrost udziału lokalnych instalacji do spalania biomasy. Dlaczego samorządy zmierzają w tym kierunku?

Akcent na ekologię

Mamy takie czasy, że większość inwestycji samorządowych, a już szczególnie tych bezpośrednio związanych z produkcją i dystrybucją energii, musi mieć w jakimś stopniu związek z działaniami proekologicznymi. Lokalne instalacje do spalania biomasy doskonale wpisują się w ten model, ponieważ każda forma biomasy drzewnej jest zaliczana do kategorii odnawialnych źródeł energii. Spalanie np. zrębki drzewnej ma minimalny wpływ na środowisko naturalne, przyczyniając się do ograniczania zjawiska smogu i tym samym poprawy jakości powietrza.

Gminy muszą mieć to na uwadze, szczególnie rozważając alternatywną instalację grzewczą dla obecnej kotłowni węglowej czy nawet olejowej – paliwa kopalne są w odwrocie i nic nie wskazuje na to, aby miało się do w przewidywalnej przyszłości zmienić.

Niski stopień skomplikowania instalacji

Dużym atutem instalacji do spalania biomasy jest fakt, iż bardzo często po wstępnej analizie okazuje się, że można nią bez problemu zastąpić aktualną kotłownię komunalną. Bywa, że wymaga to jedynie zmiany źródła ogrzewania, czyli kotła lub nawet samego palnika. Do tego dochodzi konieczność wydzielenia miejsca na magazyn paliwa, co jednak nie powinno stanowić poważnego wyzwania. W ostateczności w grę wchodzi jeszcze zastosowanie kotłowni kontenerowej, która także może być z powodzeniem opalana biomasą drzewną.

Łatwy dostęp do paliwa

Biomasa drzewna jest wręcz stworzona do tego, aby masowo wykorzystywać ją w polskiej energetyce cieplnej. Nasz kraj ma ogromne zasoby tego paliwa, w Polsce działają tysiące firm przetwórstwa drzewnego, które produkują setki tysięcy ton biomasy w ciągu roku.

Producentami biomasy drzewnej są również lokalni rolnicy oraz służby komunalne zajmujące się np. oczyszczaniem rowów czy karczowaniem lasów pod działki inwestycyjne. Łatwa dostępność paliwa przekłada się natomiast na niski koszt eksploatowania instalacji, co dla władz samorządowych zawsze ma kluczowe znaczenie.

Atrakcyjne programy dofinansowania projektów

Większość samorządów nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztu modernizacji kotłowni w tym przestarzałych instalacji grzewczych, a tym bardziej budowy ciepłowni czy elektrociepłowni z prawdziwego zdarzenia. Muszą więc liczyć na pomoc państwa lub zainteresować się opcją pozyskania funduszy unijnych. Wtedy okazuje się, że najsensowniejszym rozwiązaniem jest postawienie właśnie na instalację do spalania biomasy. Szczególnie Unia Europejska chętnie wspiera tego typu projekty, ponieważ wpisują się one w politykę klimatyczną Wspólnoty.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie