Co musi uwzględniać dobry projekt kotłowni biomasowej?

Mateusz Nowak
15.02.2021

Zaprojektowanie kotłowni biomasowej nie powinno stanowić wielkiego wyzwania dla doświadczonego projektanta, który ma na swoim koncie realizację kotłowni na inne paliwa stałe. Warunek jest jeden: musi znać najnowsze technologie stosowane w instalacjach przystosowanych do spalania biomasy drzewnej. Prawidłowo zaprojektowana kotłownia będzie bardzo efektywna, pozwoli ograniczyć koszty produkcji energii oraz niskoemisyjna, co w dzisiejszych czasach ma wręcz kluczowe znaczenie. W naszym artykule wyjaśniamy, jakie kwestie muszą zostać uwzględnione w projekcie kotłowni biomasowej.

Moc kotła

Dobranie mocy kotła biomasowego leży po stronie projektanta, który bierze tutaj pod uwagę charakterystykę energetyczną budynku lub przewidywane zapotrzebowanie na produkcję energii cieplnej, jeśli ta ma być dystrybuowana dalej siecią przesyłową (przykładem mogą być tutaj kotłownie produkujące ciepło na potrzeby komunalne).

Co prawda nowoczesne kotły biomasowe mają możliwość modulacji mocy, ale nie można z góry zakładać, że automatyka sama dobierze odpowiednią moc w zależności od zapotrzebowania na nią. Mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której przewymiarowany kocioł zbyt często by się wychładzał, ponieważ znaczne wahania temperatur w komorze paleniskowej są czynnikiem destrukcyjnym.

Uwaga

Prawidłowy dobór mocy kotła jest szczególnie istotny w sytuacji, gdy instalacja ma być użytkowana w cyklu całorocznym, a więc także w okresach przejściowych.

Bufor ciepła

Wielu projektantów niestety bagatelizuje wpływ buforu ciepła na sprawność kotłowni biomasowej. Tymczasem to właśnie bufor pozwala ograniczyć zjawisko, jakim jest negatywny wpływ zmiany zapotrzebowania na energię po stronie odbiorników na wydajność kotła.

Dzięki buforowi można zmagazynować nadmiar wyprodukowanej energii i wykorzystać ją w późniejszym czasie, gdy akurat odbiorniki nie są w stanie zużywać jej na bieżąco. Ma to pozytywny wpływ na zużycie paliwa oraz ogólną sprawność kotłowni, jak również na wydłużenie czasu pracy elektrofiltra.

Rodzaj paliwa

Kocioł biomasowy może być zasilany różnymi rodzajami paliw drzewnych, w tym pelletem, zrębkami, trocinami, brykietem etc. Projektant musi to uwzględnić, ponieważ będzie to mieć kluczowy wpływ na dobór kotła. Już na etapie projektu trzeba wiedzieć, czy zamierzamy spalać w kotle paliwo suche czy o podwyższonej wilgotności, aby zastosować odpowiedni ruszt.

Recyrkulacja spalin

To przykład nowoczesnej technologii, którą wręcz powinno się stosować w każdej nowobudowanej kotłowni biomasowej. W dużym skrócie: recyrkulacja spalin pozwala odzyskiwać znaczną część energii zawartej w spalinach zanim te zostaną wyprowadzone na zewnątrz budynku. Ma to oczywiście bardzo korzystny wpływ na koszty eksploatacji kotłowni oraz na środowisko naturalne, jak również na okres użytkowania samego kotła.

Rozwiązanie problemu kondensacji

Zjawisko kondensacji jest właściwie standardem w każdej kotłowni biomasowej. Projektant, który ma tego świadomość przewidzi zastosowanie takich rozwiązań, które zabezpieczają kocioł i poszczególne elementy instalacji (np. wymiennik ciepła, komin, system filtracji) przed niekorzystnym wpływem kondensacji.

Na koniec podkreślmy jeszcze, że projekt kotłowni biomasowej musi zostać wykonany bardzo starannie, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz z dobrymi praktykami inżynieryjnymi. Nie można na tym oszczędzać, ponieważ wszelkie błędy popełnione na etapie projektowania przełożą się na wydłużenie czasu wykonania kotłowni oraz negatywnie wpłyną na jej sprawność.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie