Bezpieczna kotłownia zasilana biomasą – oto najważniejsze zasady

Maciej Piwowski
07.06.2023

Biomasa stała się bardzo popularnym paliwem energetycznym wśród prywatnych przedsiębiorców, zarówno tych produkujących energię na potrzeby własne, jak i odbiorców indywidualnych, na przykład członków wspólnot mieszkaniowych. Współczesne kotłownie zasilane biomasą są niemal w pełni zautomatyzowane, nieuciążliwe w obsłudze, a przy tym gwarantują rozsądne koszty eksploatacji. Budując, wyposażając i przede wszystkim eksploatując taką kotłownie należy położyć akcent na kwestię bezpieczeństwa. W naszym artykule omawiamy kilka najważniejszych zasad.

Podstawą jest dobry projekt

Bezpieczeństwo kotłowni biomasowej zaczyna się na etapie projektu. Jego wykonanie należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, która ma doświadczenie w aranżowaniu instalacji energetycznych opartych o kotły przemysłowe na biomasę.

Projekt musi uwzględniać zarówno obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania instalacji energetycznych, jak i specyfikę danej kotłowni. Celem jest zbudowanie instalacji, która z jednej strony zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo użytkowania, a z drugiej będzie w znacznej mierze bezobsługowa.

Profesjonalne wykonanie kotłowni biomasowej

Dobry projekt kotłowni biomasowej musi jeszcze zostać odpowiednio wdrożony. Wiele wyspecjalizowanych firm zapewnia swoim klientom kompleksową realizację kotłowni przemysłowej z kotłem zasilanym biomasą, oferując usługę w trybie „zaprojektuj i wykonaj” – warto się na to zdecydować.

Powierzenie wykonania kotłowni firmie, która opracowała jej projekt, rozwiązuje wiele potencjalnych problemów na etapie realizacji inwestycji – na przykład kolizje z innymi instalacjami, niedostępność zaproponowanych elementów itd.

Warto postawić na pełną automatyzację pracy kotłowni

Obecnie standardem jest, że w kotłowniach przemysłowych stosuje się w pełni zautomatyzowane kotły dużej mocy – również zasilane biomasą. Wielu przedsiębiorców obawia się, że po zainstalowaniu takiego kotła będą zmuszeni wyznaczyć pracowników do stałej obsługi kotłowni. Nie ma takiej potrzeby.

Współczesne kotły biomasowe dużej mocy mogą pracować bez nadzoru, w oparciu o zaawansowaną automatykę, która m.in. steruje procesem podawania paliwa, a nawet odpopielania kotła.

Bezpieczne magazynowanie biomasy

Na bezpieczeństwo kotłowni wpływ ma również sposób magazynowania paliwa. Biomasa nie może się oczywiście znajdować w tym samym pomieszczeniu, w którym pracuje kocioł. Najczęściej przewiduje się dla niej osobny magazyn, znajdujący się za ścianą lub na innej kondygnacji, skąd paliwo jest transportowane do kotła w zautomatyzowany sposób.

W przypadku dużego zapotrzebowania na biomasę warto rozważyć inwestycję w podziemne silosy, które dobrze nadają się do składowania na przykład zrębki drzewnej, owsa czy pelletu.

Regularne serwisowanie kotłowni

Nawet najlepiej wykonana kotłownia biomasowa, oparta o najwyższej klasy kocioł, wymaga regularnych serwisów – minimum raz w roku. Serwis warto powierzyć wykonawcy kotłowni, który zna instalację od podszewki i będzie w stanie w porę zauważyć ewentualne problemy, jak i szybko je usunąć.

Fachowe serwisowanie kotłowni należy traktować w kategorii inwestycji, która przełoży się na bezawaryjną, wieloletnią pracę całej instalacji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie