Porównujemy kotły przemysłowe dużej mocy. Wybrać ten na miał czy biomasę?

Jerzy Biernacki
07.09.2020

Wybór kotła przemysłowego dużej mocy nie jest wcale taką prostą sprawą. Jeszcze kilkanaście lat temu przedsiębiorcy nie mieli zbyt dużego pola do zastanawiania się i najczęściej inwestowali w konstrukcje opalane węglem kamiennym. Obecnie rynek oferuje nam znacznie więcej rozwiązań. Szczególnie interesująco prezentuje się zestawienie kotłów przemysłowych dużej mocy na biomasę oraz miał. Stanowią one dla siebie naturalną alternatywę, ale który z nich wybrać? Zapraszamy do naszego porównania, które powinno Ci ułatwić podjęcie optymalnej decyzji.

Kocioł przemysłowy na miał

Mogłoby się wydawać, że miał węglowy nie jest paliwem, które powinno być rozważane w kontekście produkcji energii cieplnej na potrzeby firmy. Okazuje się jednak, że producenci kotłów miałowych w ostatnich latach poczynili ogromne postępy w zakresie dostosowania ich do rygorystycznych wymagań ekologicznych. Obecnie na rynku są już dostępne konstrukcje kotłów przemysłowych 5 klasy, czyli najwyższej według normy EN 303-5 2012, obowiązującej w naszym kraju od 2012 roku. Muszą ją spełniać wszystkie urządzenia grzewcze wprowadzane na rynek, w tym oczywiście kotły przemysłowe na miał.

Osiągnięcie tak niskiej emisyjności jest efektem zastosowania rozwiązań usprawniających proces spalania oraz intensyfikujących wykorzystanie potencjału grzewczego miału. Nowoczesne kotły przemysłowe zasilane tym paliwem wykorzystują m.in. zjawisko pirolizy, czyli inaczej dopalania gazów spalinowych w komorze (jest to możliwe dzięki zastosowaniu wkładu ceramicznego oraz przewału szamotowego, co pozwala istotnie podnieść temperaturę spalania).

Dodatkowo producenci kotłów przemysłowych na miał stosują szereg innych rozwiązań wpływających na redukcję emisji szkodliwych spalin oraz – co bardzo istotne – zwiększenie efektywności energetycznej kotłów. Są to m.in. wentylatory podmuchowe (spowalniają proces wyprowadzania spalin przewodem kominowym) czy odpylacze filtrujące spaliny.

Najbardziej zaawansowane kotły przemysłowe na miał osiągają sprawność bliską 90%, co jest ogromnym postępem w stosunku do konstrukcji stosowanych jeszcze 10-15 lat temu. Z tego też powodu stanowią bardzo ciekawy wybór dla przedsiębiorców, którzy szukają taniego w eksploatacji, bardzo wydajnego, a jednocześnie zgodnego z obowiązującymi przepisami źródła ciepła na potrzeby np. zakładu produkcyjnego.

Kocioł przemysłowy na biomasę

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost zainteresowania biomasą, jako alternatywą dla paliw kopalnych. Stosuje się ją w ramach polskiego miksu energetycznego, co pozwala choćby zbliżyć się do narzuconych nam przez Unię Europejską norm emisyjnych. Biomasę dostrzegli także indywidualni inwestorzy (boom na kotły pelletowe) oraz prywatni przedsiębiorcy, którzy coraz chętniej inwestują w kotły przemysłowe zasilane biomasą drzewną.

W nowoczesnych kotłach przemysłowych na biomasę można spalać m.in. zrębki drzewne, trociny, drewno opałowe, pellet, bawełnę czy nawet płody rolne (głównie owies). Takie konstrukcje doskonale sprawdzają się w przemyśle drzewnym, włókienniczym, w rolnictwie, ogrodnictwie, ale też wszystkich zakładach produkcyjnych, które mają łatwy dostęp do taniej biomasy drzewnej.

Nowoczesne kotły na biomasę bez trudu osiągają sprawność powyżej 90% i oczywiście spełniają normę 5 klasy emisji. Ich obsługa jest bezproblemowa, załadunek paliwa może się odbywać za pośrednictwem podajnika ślimakowego lub tłokowego, w zależności od zastosowanej technologii oraz docelowej granulacji biomasy.

Pod względem czysto użytkowym kocioł biomasowy zdecydowanie dystansuje miałowy, pomimo faktu, że konieczne jest zgromadzenie większej ilości paliwa (niższa kaloryczność biomasy drzewnej). Ostateczna decyzja powinna być natomiast uzależniona przede wszystkim od dostępności paliwa oraz możliwości jego magazynowania.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie