Pierwsze uruchomienie przemysłowego kotła na biomasę

Jerzy Biernacki
02.04.2019

Wybór urządzenia grzewczego, przygotowanie kotłowni i spięcie instalacji pod kątem hydraulicznym oraz spalinowym, to dopiero połowa sukcesu. Aby móc w pełni wykorzystać potencjał przemysłowego kotła na biomasę i cieszyć się niskimi kosztami eksploatacji, niezbędne jest również przeprowadzenie profesjonalnego pierwszego uruchomienia. Należy je zlecić producentowi urządzenia, który pełni jednocześnie funkcję autoryzowanego serwisanta. Wyjaśniamy, jak przebiega pierwsze uruchomienie kotła na biomasę.

Sterowanie

Nowoczesny kocioł na biomasę nie wymaga stałego nadzoru ze strony użytkownika. Idea jest prosta: po zakończeniu budowy kotłowni urządzenie ma pracować w sposób ciągły, bez konieczności zmieniania ustawień, w optymalnym zakresie mocy. Jedyną czynnością obsługową jest usuwanie popiołu oraz ewentualnie uzupełnianie zasobnika na paliwo, co jednak w przypadku instalacji przemysłowych nie następuje zbyt często (pod warunkiem zastosowania odpowiednio pojemnego zasobnika).

Podczas pierwszego uruchomienia serwisant musi więc ustawić wszystkie elementy sterowania kotła, w tym skonfigurować pracę palnika, wyregulować pompy, podajnik, czujniki etc. Celem jest przeniesienie całej obsługi urządzenia na sterownik zewnętrzny, co znacznie ułatwia zadanie użytkownikowi.

Nastawy

Bardzo ważnym etapem pierwszego uruchomienia kotła na biomasę jest dobranie tzw. nastaw pod kątem zapotrzebowania energetycznego budynku, a także preferencji użytkownika. Rolą serwisanta jest dobranie takich parametrów spalania, aby z jednej strony urządzenie pracowało w optymalnym zakresie temperatury (co ma pozytywny wpływ na jego trwałość), a z drugiej było ekonomiczne i ekologiczne.

Kwestie bezpieczeństwa

Podczas pierwszego uruchomienia serwisant bezwzględnie musi sprawdzić, czy wszystkie elementy odpowiadające za bezpieczeństwo instalacji (a tym samym osób przebywających w budynku) działają prawidłowo. Chodzi tutaj m.in. o zbadanie skuteczności nawiewu, wentylacji oraz ciśnienia i szczelności instalacji.

Gdy wszystko jest w porządku, następuje rozpalenie kotła i wstępne wygrzanie budynku. Serwisant obserwuje, czy proces spalania przebiega bez przeszkód, czy nie pojawiają się jakieś wycieki, czy sterownik nie zwraca błędów.

Analiza spalin

To bardzo ważny etap pierwszego uruchomienia. Kocioł na biomasę w założeniu jest ekologiczny, bo nie produkuje szkodliwych spalin (efektem spalania jest głównie para wodna). Należy to jednak wcześniej sprawdzić, ponieważ w przypadku źle zaprogramowanego kotła może dojść do wręcz odwrotnego zjawiska – urządzenie będzie zanieczyszczać powietrze zupełnie tak, jak kocioł węglowy.

Serwisant analizuje więc skład spalin przy pomocy specjalnego analizatora i ewentualnie wprowadza korekty w nastawach, by zagwarantować efektywną i ekologiczną pracę kotła.

Przeszkolenie użytkownika

Gdy cała instalacja została już sprawdzona i kocioł pracuje bez przeszkód, serwisant może przekazać użytkownikowi podstawowe informacje na temat obsługi urządzenia. Powinien go przede wszystkim przeszkolić z działania sterownika zewnętrznego. W przypadku kotłów przemysłowych jakakolwiek ingerencja w działanie kotła przez niewykwalifikowanego serwisanta nie wchodzi oczywiście w grę, jednak użytkownik powinien wiedzieć, jak się zachować w razie np. pojawienia się alarmu.

Pierwsze uruchomienie przemysłowego kotła na biomasę potrafi zająć cały dzień, ale tutaj nie ma mowy o chodzeniu na skróty. Warto pamiętać, że serwisant, który podpisuje się pod protokołem z uruchomienia, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, bo poświadcza, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne. Jest to kolejny powód, dla którego zarówno produkcję, jak i rozruch kotła na biomasę należy powierzyć specjalistycznej, renomowanej firmie, mającej na koncie wiele tego typu realizacji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie