Kocioł przemysłowy też wymaga konserwacji!

Mariusz Siwko
26.11.2018

O konieczności konserwowania urządzeń grzewczych zwykle rozprawia się w kontekście domowych instalacji. Tymczasem obowiązek regularnego przeprowadzania czynności serwisowych dotyczy również właścicieli kotłów przemysłowych. Urządzenia pracujące w dużych instalacjach są bardzo intensywnie eksploatowane, często niezgodnie z zaleceniami producenta,  stąd tak istotne jest, aby nie zapominać o ich konserwacji. Na czym polega typowy przegląd serwisowy kotła przemysłowego, przeprowadzany np. przed zimowym rozruchem?

Kontrola osprzętu

Niezbędnym etapem profesjonalnego przeglądu kotła przemysłowego jest sprawdzenie poprawności działania osprzętu urządzenia grzewczego. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim elementy odpowiadające za bezpieczeństwo instalacji i całego zakładu. Serwisant sprawdza więc zawór bezpieczeństwa, manometry, termometr, syfon oraz presostat. Jeśli którykolwiek element wymaga wymiany, należy to zrobić niezwłocznie.

Kontroli podlegają także wszelkie uszczelki, które w instalacjach przemysłowych dość szybko odmawiają posłuszeństwa i także należy je wymienić. Bardzo ważnym etapem jest sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń hydraulicznych oraz poprawności działania czujników, regulatorów itd.

Czyszczenie kotła

Zakres prac jest oczywiście w głównej mierze uzależniony od tego, jakie paliwo zasila kocioł grzewczy i jak bardzo użytkownik przykładał się do jego czyszczenia w sezonie. Jeśli mówimy o kotle na paliwo stałe, np. węgiel czy niesezonowane drewno, konieczne zwykle jest usunięcie grubej warstwy sadzy pokrywającej komorę spalania. Serwisant usuwa tez osady z filtrów, kratek oraz ewentualnie palnika.

Znacznie mniej pracy jest przy czyszczeniu kotła zasilanego biomasą, np. pelletem. W tych urządzeniach nie występuje efekt sadzy, a palnik i komora czyszczą się automatycznie w trakcie pracy. W nowoczesnych urządzeniach stosuje się m.in. układ odpopielania.

Kontrola szczelności

W przypadków kotłów wodnych jest to niezbędny element konserwacji. Serwisant powinien odpowietrzyć kocioł oraz sprawdzić, czy nigdzie nie występują wycieki. W razie potrzeby należy uzupełnić poziom wody w kotle oraz przeprowadzić próbę szczelności.

Sprawdzenie elektroniki

We współczesnych kotła przemysłowych to oczywiście podstawa. Serwisant musi sprawdzić wszelkie elementy odpowiadające za nastawy kotła i kontrolujące parametry jego pracy. W razie potrzeby trzeba je wyregulować, co przełoży się nie tylko na wyższą sprawność urządzenia, ale także obniżenie zużycia paliwa.

Pozostałe czynności serwisowe zależą od tego, z jakim kotłem mamy do czynienia i w co został wyposażony. Fachowiec może sprawdzić m.in. funkcjonowanie podajnika pelletu czy sprawność palnika. Czynności serwisowe kończą się wystawieniem raportu wraz z ewentualnymi zaleceniami. Tak przeprowadzona konserwacja gwarantuje, że kocioł jest przygotowany do dalszej pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie