Przeróbka kotła olejowego na biomasowy – dlaczego warto?

Mateusz Nowak
25.05.2021

W naszym kraju wciąż funkcjonuje wiele kotłowni olejowych, w większości bardzo leciwych. Ich właściciele stają więc przed ważną decyzją: inwestować w modernizację czy może przejść na zupełnie inną jednostkę centralną? Ciekawym, pośrednim rozwiązaniem może być przeróbka kotła olejowego na biomasowy, co w wielu przypadkach wymaga tylko wymiany palnika oraz zastosowania zewnętrznego magazynu paliwa z instalacją podajnikową. Dlaczego warto się na to zdecydować? Najważniejsze argumenty omawiamy w naszym artykule.

Nieskomplikowana modernizacja

Modernizacja starej kotłowni kojarzy się z ogromnymi wydatkami – zwłaszcza, gdy mówimy o kotłowni przemysłowej, w której pracuje kocioł o dużej mocy. Takiego scenariusza mogą uniknąć właściciele kotłów olejowych, w których możliwe jest przeprowadzenie wymiany palnika na przystosowany do spalania biomasy drzewnej – na przykład zrębek czy pelletu. Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie w naszym kraju.

Warunkiem koniecznym do wykonania takiej przeróbki jest oczywiście dobry stan techniczny samego kotła. Jeśli urządzenie jest w pełni sprawne, a powodem, dla którego właściciel rozważa modernizację są tylko wysokie koszty eksploatacji, to na pewno warto wziąć pod uwagę przejście właśnie na biomasę. Należy to zlecić wyspecjalizowanej firmie, która zajmie się tym w sposób kompleksowy, uruchomi kotłownię oraz udzieli gwarancji na bezawaryjność zastosowanego rozwiązania. 

Duże oszczędności

Nie ma ważniejszego argumentu przemawiającego za przerobieniem starego kotła olejowego na kocioł przystosowany do spalania biomasy. Oszczędności z tego tytułu są odczuwalne, w dodatku już od momentu ponownego uruchomienia kotłowni. Biomasa drzewna jest nieporównywalnie tańsza niż olej opałowy.

Nie bez znaczenia jest również to, że ceny biomasy drzewnej w ostatnich latach zachowują się dość stabilnie. Polska jest jednym z czołowych producentów tego paliwa w Europie. Nie jesteśmy więc uzależnieni od notowań ropy naftowej, które przekładają się na koszt zakupu oleju opałowego.

Przechodząc na biomasę właściciel kotła może w dużym przybliżeniu oszacować realne koszty użytkowania kotłowni w długim okresie, co jest szczególnie ważne dla biznesu. Przewidywalność wydatków daje spory komfort.

Bezobsługowość kotłowni

Wielu właścicieli kotłów olejowych obawia się, że po przerobieniu urządzenia i przystosowaniu go do spalania biomasy będzie musiało ponosić wysokie koszty związane z obsługą kotłowni. Na szczęście to tylko niepoparte niczym przypuszczenia.

W rzeczywistości współczesne kotły biomasowe, jak również kotły olejowe, w których zastosowano palnik do spalania biomasy drzewnej, są niemal całkowicie bezobsługowe. Stosuje się tutaj m.in. palniki z mechanicznym systemem oczyszczania, automatyczne podajniki paliwa oraz systemy odpopielania, co w praktyce zwalnia z konieczności bieżącej obsługi kotła.

Nie zapominajmy również o względach ekologicznych. Przeróbka kotła olejowego na biomasowy jest dużym krokiem w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu działalności na środowisko. Dzięki temu np. firma może zacząć promować się wśród klientów jako odpowiedzialna ekologicznie. Nie ryzykuje również, że zostanie obciążona dodatkowymi kosztami (podatki) w związku z emisją szkodliwych spalin do atmosfery.  

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie