Kotły na biomasę to przyszłość energetyki? Wiele na to wskazuje

Mateusz Nowak
03.06.2020

Wykorzystanie biomasy w szeroko pojętym przemyśle jest dziś najwyższe w historii, a chlubne karty zapisuje tutaj Polska. Udział zielonych paliw w naszej energetyce (do produkcji prądu) wynosi już ponad 50%, o czym jednak mało kto wie. Przed biomasą jest wielka przyszłość, ponieważ odpowiada ona na realne problemy współczesnego świata, które nie tylko nie znikną, ale wręcz będą się pogłębiać. Kotły na biomasę, zwłaszcza przemysłowe, w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat mogą stać się fundamentem rodzimej energetyki, zaraz obok innych OZE, jak chociażby fotowoltaika.

Trudno bagatelizować tak wielki potencjał

Swego rodzaju ciekawostką dla osób, które na co dzień nie interesują się tematami energetycznymi, może być fakt, iż biomasa to trzecie co do wielkości naturalne i ekologiczne źródło energii na naszej planecie. W dodatku jest to źródło w pełni odnawialne, co już daje mu przewagę chociażby nad paliwami kopalnymi.

Biomasa jest kojarzona głównie przez pryzmat produktów drzewnych, ale nie tylko one mogą być wykorzystywane w szeroko pojętej energetyce. Do celów energetycznych, w tym grzewczych, stosuje się obecnie:

  • Drewno odpadowe
  • Drewno niskiej jakości
  • Słomę
  • Makuchy i inne odpady produkcji rolniczej
  • Odchody zwierząt
  • Osady ściekowe
  • Odpady organiczne
  • Oleje roślinne
  • Tłuszcze zwierzęce

W kontekście kotłów na biomasę najbardziej interesują nas oczywiście produkty drzewne i rolnicze, jak wspomniana słoma, ale też owies. W polskich warunkach szczególnie popularnym rodzajem biomasy są zrębki drzewne oraz odpady poprodukcyjne, np. dostarczane przez zakłady produkujące meble czy podłogi.

Kotły na biomasę: ogromny skok technologiczny

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kotły biomasowe były bardzo prostymi konstrukcjami, bliźniaczymi dla kotłów węglowych, ale wyposażonymi w ruszt przystosowany do znoszenia bardzo wysokich temperatur oraz zasilania paliwem niskiej jakości (wilgotnym, zanieczyszczonym). Na tym polu dokonał się niezwykły wręcz postęp.

Współczesne kotły na biomasę drzewną nie tylko spełniają rygorystyczne normy odnośnie do emisji spalin (klasa 5), ale także są w pełni zautomatyzowane. To pozwoliło rozpropagować je w mniejszym przemyśle, w zakładach produkcyjnych czy nawet w branży mieszkaniowej – kotły biomasowe z powodzeniem stosuje się do zaopatrywania w energię cieplną całych osiedli domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych.

Niewątpliwie kluczowy wpływ na taką popularyzację technologii biomasowej ma fakt, iż nowoczesne kotły właściwie nie wymagają żadnej uciążliwej obsługi. Cały proces spalania jest zautomatyzowany, włącznie z podawaniem paliwa oraz odpopielaniem. Nie ma również problemu z zasilaniem kotła wilgotnym paliwem – dzięki ruchomemu rusztowi i nadmuchowi taka biomasa jest wstępnie osuszana i zachowuje wymagane właściwości energetyczne.

Wzrost udziału biomasy w energetyce jest nieunikniony

Z jednej strony decyduje o tym to, że musimy ograniczać emisję szkodliwych spalin do atmosfery. Przypomnijmy, że głównym efektem ubocznym spalania biomasy jest para wodna. Ponadto mówimy tutaj o paliwie, które realnie odpowiada na problem globalnego ubóstwa energetycznego, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Biomasa może być i najpewniej będzie sposobem na zapewnienie dostaw energii tam, gdzie nie ma możliwości korzystania z innych instalacji energetycznych z uwagi na nieopłacalność czy konieczność reglamentowania ropy i węgla.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie