Czy biomasa może być polskim środkiem do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej?

Krzysztof Jagielski
22.10.2020

Komisja Europejska coraz śmielej przechodzi do ofensywy w zakresie narzucania państwom członkowskim celu neutralności klimatycznej. Najnowszy projekt zakłada, że uda się to osiągnąć do roku 2050. Na ten moment wiadomo jednak, że w przypadku przynajmniej części krajów jest to wyłącznie pobożne życzenie. Polska nie jest w stanie osiągnąć neutralności klimatycznej w zakładanym okresie, ponieważ nasza energetyka jest zbyt mocno uzależniona od produkcji prądu z węgla kamiennego (blisko 50%) oraz brunatnego (około 22% na koniec lutego 2020). Musimy jednak szukać drogi dojścia do porozumienia z KE, ale też realnego ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Mamy tutaj asa w rękawie, którego mogą nam zazdrościć inne kraje – jest nim biomasa.

Biomasa alternatywą dla paliw kopalnych?

Na pewno nie w 100%, co trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Nawet producenci biomasy przyznają, że nie może ona stanowić fundamentu polskiej energetyki, głównie z uwagi na długi okres wytwarzania oraz dużo wyższe zużycie w porównaniu z węglem. Nikt natomiast nie mówi, że potrzebujemy alternatywy 1:1. Cel neutralności klimatycznej możemy osiągnąć stosując kilka ekologicznych technologii wytwarzania energii.

Biorąc pod uwagę naturalne zasoby naszego kraju oraz strefę klimatyczną, w jakiej się znajdujemy, oczywistym kierunkiem wydają się być inwestycje w:

Na tym tle szczególnie ciekawie wypadają instalacje zasilane biomasą - przykład: https://schmidenergy.pl/oferta/, które w dłuższej perspektywie zapewniają najstabilniejszą produkcję energii – zwłaszcza, że w naszym kraju mamy bardzo szeroki dostęp do tego paliwa, z akcentem na biomasę drzewną.

Dlaczego biomasa powinna stanowić istotny element polskiego miksu energetycznego?

Podstawowym argumentem przemawiającym za biomasą jest wspomniana wcześniej dostępność. Polska jest jednym z największych producentów biomasy drzewnej w Europie. Nie musimy importować tego paliwa, co samo w sobie znacząco obniża koszty jego stosowania.

W dodatku stawiając mocniejszy akcent na to paliwo zwiększymy grono jego producentów – dziś są to przede wszystkim zakłady przetwórstwa drzewnego, a duży potencjał tkwi przecież także w gospodarstwach rolnych mogących zaopatrywać w biomasę np. lokalne biogazownie.

Ogromną zaletą używania biomasy do celów energetycznych jest fakt, iż stanowi ona odnawialne źródło energii. W oparciu o to paliwo można stworzyć niemalże bezobsługowy system, który nie tylko w dużej części zaspokoi zapotrzebowanie na prąd i ciepło, ale także przyczyni się do znaczącego zredukowania ilości dwutlenku węgla w obiegu.

Prostym przykładem mogą być tutaj plantacje drzew zakładane na nieużytkach czy nieeksploatowanych glebach rolnych. W ciągu 20 lat drzewa przetworzą ogromną ilość CO2 na tlen, a po tym czasie będą stanowić materiał konstrukcyjny. Odpady po produkcji elementów drewnianych do budowy budynków mieszkalnych można zagospodarować na cele energetyczne.

Tym samym biomasa stanowi jedyne znane nam odnawialne źródło energii, którego spalanie nie powoduje wzrostu emisji CO2, pozwala redukować ilość dwutlenku węgla oraz usuwać ten szkodliwy związek z obiegu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie