Opalanie kotłów energetycznych dużej mocy biomasą wciąż budzi wątpliwości. Dlaczego?

Antoni Kwapisz
25.05.2022

Kotłownie biomasowe są w Polsce standardem od wielu lat. Wykorzystuje się je zarówno w krajowej energetyce zawodowej, jak i na gruncie instalacji prywatnych – przykładem mogą być chociażby domowe kotłownie opalane pelletem czy kotłownie firmowe, w których spala się między innymi zrębki drzewne. Mimo powszechności tej technologii wykorzystanie biomasy do celów energetycznych nadal budzi szereg wątpliwości. Z czego one wynikają i jak można na nie odpowiedzieć? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Problemy logistyczne

Biomasa rzeczywiście jest problematyczna w transporcie, co wynika z jej niskiej gęstości. Z tego powodu zakłady przemysłowe, które nie mają bezpośredniego dostępu do tego surowca, raczej nie decydują się na opalanie swoich instalacji biomasą drzewną, ponieważ logistyka dostaw paliwa znacząco podniosłaby koszty użytkowania kotłowni. Problematyczne bywa również magazynowanie biomasy.

Dlatego dziś akcent stawia się na zwiększenie wykorzystania biomasy w miejscu jej wytworzenia. Kotły energetyczne dużej mocy przystosowane do spalania tego paliwa są znakomitym rozwiązaniem na terenach wiejskich i w zagłębiach przemysłu drzewnego.

Problemy technologiczne

Tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że problemy technologiczne dotyczą wyłącznie opalania biomasą kotłów, które nie są do tego w pełni przystosowane. Występują tutaj trudności z automatycznym podawaniem paliwa, usuwaniem popiołów, mogą tworzyć się osady na ściankach ekranów kotłów czy powierzchniach wymienników.

Wielu operatorów kotłowni przemysłowych, w których wykorzystuje się biomasę, zwraca uwagę na problem szlakowania, żużlowania, spiekania oraz w dłuższym okresie korozji chlorkowej i wysokotemperaturowej – ma to związek z wysoką wilgotnością biomasy, a więc jej niestabilną jakością i niejednorodnością. Wymusza to ograniczenie udziału biomasy w procesie współspalania – w praktyce do maksymalnie 10 procent, ale znów podkreślmy: tylko w przypadku instalacji, które nie zostały stworzone do zasilania biomasą drzewną, a tym bardziej rolniczą. 

Kotły energetyczne powinny być w pełni przystosowane do spalania biomasy

Polska energetyka wciąż bazuje na kotłach węglowych. Duży udział biomasy w procesie produkcji energii cieplnej i elektrycznej ma związek z tym, że jest ona po prostu poddawana współspalaniu z innymi paliwami, co rodzi opisane wcześniej problemy. Można je zniwelować lub całkowicie wyeliminować, gdy postawimy na kotły dużej mocy zbudowane z myślą o opalaniu ich biomasą. Takie kotły już pracują w wielu zakładach produkcyjnych, a także w coraz większej liczbie instalacji samorządowych.

Jak widać wątpliwości dotyczące opalania kotłów energetycznych dużej mocy biomasą są po części uzasadnione, jednak wynikają w głównej mierze z faktu, że obecnie większość takich kotłów nie jest przystosowana stricte do spalania biomasy.

Modernizacja krajowej i lokalnej energetyki w kierunku budowy kotłowni w 100% biomasowych jest rozsądnym rozwiązaniem zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i ekologicznym – zwłaszcza w kontekście wymuszonego przyspieszonego odchodzenia od paliw kopalnych (w głównej mierze importowanych z Rosji).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie