Kotłownie przemysłowe o mocy do 2000 kW: przegląd najważniejszych wymagań i zaleceń

Mariusz Siwko
07.04.2020

To oczywiste, że wymogi techniczne odnośnie do budowy kotłowni różnią się w zależności od tego, jak duży kocioł docelowo będzie w niej pracować. Szczególnie restrykcyjne przepisy dotyczą kotłowni przemysłowych, w których najczęściej stosuje się kotły o mocy do 2000 kW. Spotykamy je w firmach produkcyjnych, dużych magazynach, nierzadko w przedsiębiorstwach spożywczych czy sporych gospodarstwach rolnych i sadowniczych (bardzo chętnie wykorzystujących kotły zasilane biomasą). Projekt takiej kotłowni musi uwzględniać specyficzne wymagania i zalecenia. Tym najważniejszym przyglądamy się w naszym artykule.

Kwestie konstrukcyjne

Kotłownię, w której będzie pracować tak duży kocioł, można wykonać na najniższej lub najwyższej kondygnacji budynku. Musi to być osobne pomieszczenie, przewidziane wyłącznie do tego celu, z co najmniej jedną ścianą zewnętrzną. Jeśli decydujemy się na wybudowanie kotłowni na najniższej kondygnacji, wówczas wymagane jest zabezpieczenie jej przed przenikaniem wód gruntowych.

Jeśli chodzi o wysokość kotłowni, to przepisy precyzują, aby była ona nie mniejsza niż 2,5 metra. Optymalna wysokość to taka, która zapewnia swobodną obsługę kotła przemysłowego. Wspomnijmy również o stropie, który zarówno nad, jak i pod kotłownią powinien być gazoszczelny, pokryty izolacją cieplną i przeciwdźwiękową oraz mieć odporność ogniową zgodną z aktualnymi przepisami. Ten przepis nie dotyczy tylko kotłowni zlokalizowanej na najwyższej kondygnacji budynku.

Wejście do kotłowni

Kwestią, o której często się zapomina, jest wymóg dotyczący zapewnienia naturalnego oświetlenia wejścia do kotłowni. Jeśli prowadzą do niej schody, to ich szerokość powinna wynosić co najmniej 1 metr. Zaleca się również wykonanie wejścia do kotłowni z zewnątrz budynku.

Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne i posiadać odporność ogniową zgodną z aktualnymi przepisami. Ich szerokość to minimum 0,9 metra. Drzwi muszą się otwierać na zewnątrz, a od wewnątrz powinny posiadać zamknięcie bezklamkowe (otwieranie od strony kotłowni poprzez nacisk).

Wróćmy jeszcze do kwestii oświetlenia. W kotłowni przemysłowej z kotłem o mocy do 2000 kW wymagane jest zainstalowanie oświetlenia sztucznego, ale także zapewnienie dopływu naturalnego światła. Dlatego w przepisach znajdziemy informację o konieczności zastosowania okien o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1:15 względem powierzchni podłogi. Co najmniej połowa okien powinna mieć możliwość otwarcia.

Komin

Jeśli chodzi o tę kwestię, to przepisy dopuszczają zastosowanie komina przybudowanego do ściany zewnętrznej kotłowni oraz wolnostojącego, choć zalecane jest umieszczenie komina jak najbliżej kotła, przy ścianie wewnętrznej, w najwyższej części budynku. Odległość od komina do najdalej położonego kotła, przy ciągu grawitacyjnym, nie powinna być większa niż 0,5 wysokości tego komina.

Uwaga!

Jeśli w kotłowni ma pracować kilka urządzeń, to kotłów nie należy ze sobą zestawiać. Odległość między nimi powinna wynosić minimum 0,5 metra.

Wentylacja

W kotłowni należy zastosować wentylację nawiewną i wywiewną. Tę pierwszą powinny zapewnić kanały umieszczone w przegrodzie zewnętrznej, których dolna krawędź jest umieszczona nie wyżej niż 30 centymetrów nad poziomem podłogi. Powierzchnia otworów i kanałów nawiewnych powinna wynosić minimum 5 cm2 na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej, ale nie mniej niż 300 cm2.

Jeśli natomiast chodzi o wentylację wywiewną, to kotłownię należy wyposażyć w niezamykane kanały i otwory umieszczone jak najbliżej stropu. Ich powierzchnia powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniejsza niż 200 cm2. Niedozwolone jest przy tym stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie