Klasyfikacja kotłów

Mateusz Nowak
25.07.2015

W klasyfikacji kotłów przyjmuje się następujące kryteria podziału:

 1. Ze względu na ich moc:
  • Kocioł małej mocy 4-65 kW.
  • Kocioł średniej mocy 72 – 1750 kW.
  • Kocioł dużej mocy 1860 – 15000 kW.
 2. Ze względu na konstrukcję
  • Kocioł stalowy
  • Kocioł żeliwny
  • Kocioł specjalny
 3. Ze względu na rodzaj czynnika przenoszącego ciepło:
  • Kocioł wodny:
   • kocioł niskotemperaturowy
   • kocioł wysokotemperaturowy
  • Kocioł parowy.
 4. Ze względu na sposób spalania paliwa:
  • Kocioł ze spalaniem dolnym.
  • Kocioł ze spalaniem górnym.
 5. Ze względu na możliwość ruchu:
  • Kocioł stały.
  • Kocioł przenośny.
 6. Ze względu na stosowane paliwo:
  • Kocioł na paliwo stałe.
  • Kocioł na paliwo ciekłe.
  • Kocioł na paliwo gazowe.
  • Kocioł elektryczny.
 7. Ze względu na rodzaj stosowanych palników:
  • Kocioł z palnikiem nadmuchowym (wentylatorowym).
  • Kocioł z palnikiem atmosferycznym (inżektorowym).
  • Kocioł retortowy.
 8. Ze względu na spełniane funkcje:
  • Kocioł jednofunkcyjny.
  • Kocioł dwufunkcyjny.
 9. Ze względu na temperaturę spalin:
  • Kocioł klasyczny.
  • Kocioł kondensacyjny.
 10. Ze względu na sposób obiegu czynnika grzewczego:
  • Kocioł z obiegiem grawitacyjnym.
  • Kocioł z obiegiem wymuszonym.
 11. Ze względu na ilość stosowanych paliw:
  • Jednopaliwowy.
  • Wielopaliwowy.
 12. Ze względu na rozłożenie powierzchni ogrzewalnych:
  • Kotły jednociągowe.
  • Kotły wielociągowe.
 13. Ze względu na rodzaj komory spalania:
  • Kocioł z otwartą komorą spalania.
  • Kocioł z zamkniętą komorą spalania.
 14. Ze względu na przeznaczenie:
  • Kocioł energetyczny.
  • Kocioł grzewczy.
  • Kocioł technologiczny.
  • Kocioł przemysłowy.
 15. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne:
  • Kocioł zasypowy ręczny.
  • Kocioł półautomatyczny.
  • Kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie