Modernizacja kotła dużej mocy

Mariusz Siwko
24.11.2021

Każdy kocioł po latach intensywnej eksploatacji może już zdradzać oznaki zużycia. Często jest jednak tak, że dopóki urządzenie nie ulegnie awarii wykluczającej je z dalszej pracy, dopóty właściciel nie dostrzega nawarstwiających się problemów. Jest to szczególnie ryzykowne w przypadku kotłów dużej mocy, wykorzystywanych do celów przemysłowych, gdzie awaria kotła mogłaby spowodować np. przestój zakładu produkcyjnego. Dlatego wiedząc, że kocioł ma już np. 10 lat i w tym czasie spalono w nim chociażby setki ton pelletu czy tysiące ton zrębki drzewnej, warto zdecydować się na jego modernizację.

Na czym polega modernizacja kotła dużej mocy?

Wszystko zależy od faktycznego stanu technicznego kotła. Modernizacja może się wiązać jedynie z poprawą parametrów technicznych i eksploatacyjnych urządzenia poprzez zmianę nastaw, ale w grę może wchodzić również konieczność wymiany kluczowych podzespołów oraz osprzętu hydraulicznego.

Zdarza się również, że modernizacja obejmuje przystosowanie kotła do spalania zupełnie innego paliwa niż dotychczas. Przykładem będzie tutaj kocioł olejowy, który z racji na wysoki koszt zakupu nośnika energii stał się drogi w eksploatacji. Warto wówczas sprawdzić, czy istnieje możliwość zastosowania w nim palnika pelletowego, co powinno przełożyć się na obniżenie kosztów po stronie właściciela, bez strat na wydajności kotłowni oraz bez zwiększenia uciążliwości jej obsługi.

Czemu służy modernizacja?

W zdecydowanej większości przypadków modernizacja kotła dużej mocy ma na celu zwiększenie wydajności urządzenia przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów użytkowych – chodzi tutaj głównie o to, aby kocioł zużywał mniej paliwa.

Coraz częściej celem modernizacji jest zmniejszenie emisyjności kotła, co ma znaczenie głównie na terenach objętych planami redukcji emisji dwutlenku węgla czy dwutlenku azotu. Dzięki modernizacji właściciel nadal będzie mógł korzystać z urządzenia, nie narażając się na ewentualne kary oraz negatywne postrzeganie marki przedsiębiorstwa.

Komu powierzyć modernizację urządzenia grzewczego?

Modernizację kotłów dużej mocy przeprowadzają przede wszystkim firmy zajmujące się produkcją oraz serwisem przemysłowych urządzeń grzewczych. Wykonawca usługi musi mieć odpowiednie kompetencje pozwalające mu opracować projekt techniczny, plan modernizacji poszczególnych podzespołów (jak palnik, przewody spalinowe, system odpopielania czy załadunku paliwa), a także dokumentację prawną i techniczną niezbędną do odbioru kotłowni i jej ponownego uruchomienia po modernizacji.

Modernizacja kotła dużej mocy zawsze kończy się przeprowadzeniem pomiarów oraz kalibracją całej instalacji. Dzięki temu inwestor zyskuje pewność, że parametry pracy urządzenia rzeczywiście się poprawiły.

Modernizacja nie zawsze jest opłacalna

Warto podkreślić, że modernizacja kotła dużej mocy nie zawsze ma uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli kocioł jest wyeksploatowany, widać zaawansowaną korozję, to rozsądnie będzie rozważyć zainwestowanie w kompleksową przebudowę kotłowni wraz z wymianą urządzenia grzewczego na nowocześniejsze, wydajniejsze, tańsze w eksploatacji oraz serwisowaniu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.