Jeden kocioł czy kaskada? Zalety i wady popularnych rozwiązań w kotłowniach przemysłowych

Mateusz Rąbalski
18.08.2020

Projektując kotłownię przemysłową zawsze na pierwszym miejscu stawiamy jej efektywność energetyczną. Obecnie nie ma właściwie żadnego problemu z tym, aby wyprodukować kocioł o praktycznie dowolnej mocy (oczywiście w granicach rozsądku), który byłby w stanie obsłużyć nawet bardzo energochłonny system grzewczy. Mimo to na popularności nie tracą układy kaskadowe, które mają kilka istotnych zalet przemawiających do inwestorów. Na które rozwiązanie warto się zdecydować? To zawsze zależy od specyfiki kotłowni i całego zakładu. Aby móc podjąć świadomą decyzję należy zacząć od poznania najważniejszych zalet i wad obu wariantów. Jeden kocioł czy może kaskada? Przeczytaj nasz poradnik.

Jeden kocioł o dużej mocy: dlaczego warto, a co powinno budzić niepokój?

Zacznijmy od najprostszego rozwiązania, jakim jest zastosowanie jednego kotła o dużej mocy, teoretycznie wystarczającej do zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu. Jest to wariant, który można polecić przede wszystkim inwestorom liczącym każdą złotówkę. Jeden kocioł będzie po prostu tańszy niż kaskada, co w wielu przypadkach jest argumentem decydującym.

Trzeba sobie natomiast zdawać sprawę, że dzisiejsze oszczędności za jakiś czas zaczną się mścić, czego konsekwencją będzie wzrost kosztów eksploatacji kotłowni. Praktyka pokazuje, że układ z jednym kotłem o bardzo dużej mocy rzadko się sprawdza na dłuższą metę. Istnieje tutaj bardzo wysokie ryzyko podwyższonego zużycia paliwa, głównie z uwagi na naturalnie spadającą wydajność urządzenia. Ponadto kotły o dużej mocy nie oferują aż tak szerokich możliwości w zakresie modulacji, a ma to bardzo istotne znaczenie w naszych warunkach klimatycznych (zmienna aura, nieprzewidywalne zimy etc.).

Poza tym zawsze należy sobie zadać pytanie: co zrobimy w sytuacji, gdy kocioł ulegnie awarii? Czy będzie możliwe jej szybkie usunięcie? Czy nie spowoduje to przestoju w działaniu zakładu i tym samym nie narazi przedsiębiorstwa na poważne straty finansowe? Jeden duży kocioł jest dobrym rozwiązaniem, ale tylko do czasu, aż nie przestanie działać. Trzeba brać taki scenariusz pod uwagę, bo jest on więcej niż prawdopodobny w dalszym horyzoncie czasowym.

Zalety jednego kotła o dużej mocy:

 • Niższy koszt inwestycji
 • Możliwość zaoszczędzenia miejsca w kotłowni
 • Mniej skomplikowana instalacja

Wady jednego kotła o dużej mocy:

 • Wysokie ryzyko przestoju w momencie wystąpienia awarii
 • Stopniowo wzrastające koszty eksploatacji
 • Ograniczone możliwości w zakresie modulacji mocy

Układ kaskadowy: rozwiązanie (prawie) idealne

Pokrótce wyjaśnijmy, że układ kaskadowy polega na połączeniu ze sobą szeregowo co najmniej dwóch kotłów – zwykle o zbliżonej mocy. Ich suma ma zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne obiektu. Jest to coraz chętniej wybierane rozwiązanie, które niesie ze sobą kilka bardzo ważnych zalet.

Po pierwsze: układ kaskadowy daje nam znacznie większą elastyczność w zakresie regulacji mocy, co będzie miało duże znaczenie w okresie jesiennym i wiosennym. Po drugie: eliminujemy tutaj ryzyko przestoju technologicznego z powodu awarii jednego urządzenia (drugie nadal będzie zapewniać dostawy energii). Z tego drugiego powodu wybór układu kaskadowego szczególnie rekomendujemy właścicielom takich obiektów, jak szpitale, przychodnie, hotele, szkoły, urzędy etc.

W zasadzie jedyną istotną wadą układu kaskadowego jest wyższy koszt wykonania instalacji, ponieważ to rozwiązanie niejako wymusza całkowitą reorganizację kotłowni, a także wydzielenie większej ilości miejsca.

Zalety układu kaskadowego:

 • Brak ryzyka przerw w dostawie energii
 • Możliwość swobodnego modulowania mocy
 • Niższe koszty eksploatacji w długim okresie
 • Bezpieczeństwo energetyczne

Wady układu kaskadowego:

 • Wyższy koszt początkowy
 • Wyższe koszty serwisowe
 • Konieczność wygospodarowania większej ilości miejsca
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.