Kotły na biomasę jako alternatywa lub wsparcie dla energetyki węglowej. Zalety i wady tego rozwiązania

Mateusz Nowak
08.12.2021

Kotły przemysłowe na biomasę są już powszechnie wykorzystywane w energetyce zawodowej, ale też na poziomie prywatnych przedsiębiorstw czy instalacji samorządowych. Wciąż jednak rzadko mówi się o nich w kontekście realnej alternatywy dla kotłów węglowych dużej mocy. Na pewno nie można napisać, że urządzenia zasilane biomasą są idealnym zamiennikiem dla tych drugich, natomiast mają kilka zalet, które pozwalają upatrywać w nich sposobu na choćby częściowe zaspokojenie potrzeb energetycznych naszego kraju, przynajmniej w okresie przejściowym (przed upowszechnieniem instalacji OZE oraz ewentualnym oddaniem do użytku elektrowni atomowej). O tych zaletach, ale również wadach przeczytasz w naszym artykule.

Dlaczego warto stawiać na kotły na biomasę w energetyce profesjonalnej?

Podstawowym argumentem, który za tym przemawia, jest zasilanie tych kotłów bardzo wartościowym nośnikiem energii. Biomasa, pod każdą postacią, jest paliwem w pełni odnawialnym, łatwo dostępnym oraz nieuciążliwym w uprawie. Przykładem mogą być tutaj rośliny energetyczne, które mają niskie wymagania glebowe i z powodzeniem mogą być uprawiane na terenach zdegradowanych rolniczo.

Ważną zaletą kotłów na biomasę dużej mocy jest to, że ich eksploatacja nie powoduje uwalniania do atmosfery dodatkowych ilości dwutlenku węgla – mówimy tutaj o tzw. zamkniętym obiegu CO2, gdzie produkcja dwutlenku węgla jest równa ilości gazów pochłoniętych wcześniej przez rośliny stanowiące teraz biomasę.

Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne stanowi również doskonały sposób utylizacji odpadów, na przykład z produkcji rolniczej. Takie produkty uboczne działalności rolnej, jak słoma, mogą być z powodzeniem spalone w kotłach biomasowych i zapewnić dostawy energii elektrycznej, jak i cieplnej.

Zalety biomasy ujawniają się również na gruncie czysto ekonomicznym. Jest to tani nośnik energii, a Polska jest jednym z największych producentów biomasy w Europie. Warto także wspomnieć o tym, że zasoby biomasy w naszym kraju są największe spośród wszystkich innych alternatywnych źródeł energii, co pozwala realnie myśleć o biomasie, jako o ważnym elemencie całego systemu energetycznego.

Kotły biomasowe nie są rozwiązaniem pozbawionym wad

Po poznaniu zalet takich kotłów samo nasuwa się pytanie: skoro są tak dobre, to dlaczego wciąż nie wyparły tradycyjnych kotłów opalanych węglem kamiennym i brunatnym? Ponieważ to nie jest takie proste, a już szczególnie w naszym kraju, w którym niemal cała energetyka jest oparta na paliwach kopalnych.

Najważniejszym problemem związanym z biomasą jest jej niska efektywność energetyczna. Nie wynika ona wcale z niedostatecznej kaloryczności, ale z faktu, iż biomasa charakteryzuje się niską gęstością. Oznacza to, że aby wytworzyć określoną ilość jednostek energii, porównywalną z węglem, trzeba jej spalić znacznie więcej niż „czarnego złota”.

To rodzi dalsze problemy związane z transportem oraz magazynowaniem biomasy, która jest przecież bardzo podatna na zawilgocenie. Te kwestie można rozwiązać, jednak jest tutaj potrzebny wyraźny sygnał ze strony rządzących, że biomasa będzie stanowić ważny element polskiej transformacji energetycznej. Takiej woli, póki co, niestety nie widać.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie