Kocioł przemysłowy na ekogroszek vs na biomasę? Przeczytaj, zanim wybierzesz kocioł dla Twojej firmy

Mariusz Siwko
06.10.2021

Wielu przedsiębiorców znajduje się w sytuacji, w której muszą podjąć decyzję odnośnie do rodzaju ogrzewania – na przykład pomieszczeń biurowych, hali produkcyjnej czy magazynu. Jeśli budynek nie ma dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej, to pozostaje wybór niezależnego źródła energii. Często właściciele firm rozważają tylko dwie opcje: kocioł przemysłowy na ekogroszek lub na biomasę, przede wszystkim pellet. Oba rozwiązania bronią się pod względem kosztów eksploatacji, natomiast znacząco różnią się istotnymi szczegółami. Kilka z nich omawiamy w naszym artykule.

Uciążliwość obsługi

Pod tym względem zdecydowanie wygrywa kocioł przemysłowy na pellet. Co prawda oba rodzaje kotłów wykorzystują technologię automatycznego załadunku paliwa, natomiast problemem pozostaje kwestia popiołu. Nowoczesne kotły na pellet czy szerzej na biomasę są wyposażone w zaawansowane systemy odpopielania, co ogranicza czynności obsługowe do niezbędnego minimum. Po zastosowaniu pojemnego magazynu paliwa można zapewnić stałopalność kotła w długim okresie.

Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, iż spalanie biomasy generuje o wiele mniejszą produkcję popiołu niż w przypadku ekogroszku. To drugie paliwo zawiera nawet 15 proc. popiołu, czyli na każdą tonę węgla przypada 150 kilogramów materiału przeznaczonego do utylizacji. Dla porównania: dobrej jakości pellet zawiera między 0,24 a 1 proc. popiołu.

Magazynowanie paliwa

Tutaj delikatną przewagę uzyskuje kocioł przemysłowy na ekogroszek, ponieważ to paliwo – czyli w praktyce węgiel – ma mniejsze wymagania w zakresie warunków magazynowania. W dodatku węgiel jest w Polsce łatwo dostępny, stąd przedsiębiorca nie musi wcale gromadzić dużych zapasów paliwa. To spory plus z perspektywy właściciela firmy, który nie chce mrozić gotówki.

Jeśli chodzi o pellet czy inne rodzaje biomasy, to sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. To paliwo nie powinno zostać zawilgocone, stąd należy je przechowywać w suchych warunkach. Z uwagi na niższą wartość opałową konieczne jest zużycie większej ilości biomasy, dlatego zaleca się, aby do celów przemysłowych zbudować spory magazyn paliwa i kupować je jednorazowo w okresie najniższych cen (pamiętajmy o wysokich kosztach transportu).

Względy ekologiczne

Teoretycznie nie powinny mieć one dużego znaczenia dla przedsiębiorcy, jednak wiadomo, że coraz więcej firm chce być eko i kreować w oparciu o taką postawę swój atrakcyjny wizerunek w oczach klientów czy kontrahentów. Względy ekologiczne jednoznacznie przechylają szalę na stronę kotła przemysłowego na pellet.

Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że spalanie czystej biomasy w specjalnie do tego przystosowanym kotle jest realizacją idei zamkniętego obiegu CO2. Pisząc prościej: produkcja energii z biomasy powoduje uwalnianie do atmosfery tylko takiej ilości dwutlenku węgla, jaką wcześniej pochłonęły rośliny, z których wykonano paliwo biomasowe.

W tym kontekście inwestycja w przemysłowy kocioł na pellet czy inny rodzaj biomasy będzie korzystna dla przedsiębiorcy ze względów wizerunkowych, jak również – prawdopodobnie – finansowych. Można się spodziewać, że w perspektywie kilku lat kotły zasilane węglem zostaną całkowicie wycofane z użytku, dlatego inwestowanie w takie rozwiązanie dziś jest jednak bardzo ryzykowne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie