Zalety stosowania biomasy odpadowej w przemyśle

Mariusz Siwko
01.09.2021

Polski przemysł stoi paliwami kopalnymi i to się jeszcze długo nie zmieni. Nie możemy natomiast myśleć kategoriami kilku - czy nawet kilkunastoletniej perspektywy czasowej. Coraz ostrzejsze normy środowiskowe wymuszają na przedstawicielach wszystkich gałęzi przemysłu korzystanie z rozwiązań energetycznych przyjaźniejszych planecie, a jednocześnie niepowodujących drastycznego wzrostu kosztów produkcji. Naturalną odpowiedzią na te potrzeby wydaje się być biomasa odpadowa. Które jej zalety są szczególnie istotne z punktu widzenia przemysłu?

Duża dostępność biomasy

Polska jest trzecim w Europie (po Niemczech i Francji) producentem biomasy odpadowej. To wystarczający argument, abyśmy zaczęli intensywniej wykorzystywać ją w procesach produkcyjnych, w szczególności do produkcji energii grzewczej i elektrycznej. Choć biomasa stanowi element polskiego systemu energetycznego od wielu lat, to jednak jej udział w ogólnym bilansie jest wciąż zdecydowanie zbyt mały (około 10 proc.) w relacji do zasobów, jakimi dysponujemy.

Biomasa odpadowa wciąż jest kojarzona przede wszystkim z wykorzystywaniem jej w zakładach państwowych, w tym w wielkich elektrowniach, gdzie jest używana w procesie współspalania z paliwami kopalnymi.

Czas najwyższy, aby biomasą mocniej zainteresował się przemysł prywatny, który może osiągnąć z tego tytułu konkretne korzyści: niższe koszty produkcji, lepszy wizerunek firmy korzystającej z ekologicznych paliw oraz – docelowo – ulgi dla producentów ograniczających negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Możliwość łatwego „przejścia” na biomasę odpadową

Wielu przedsiębiorców zainteresowanych technologią spalania biomasy i rozważających zastosowanie jej w swoich zakładach rezygnuje z tego pomysłu już na samym początku. Powód? Są święcie przekonani, że narazi ich to na wysokie koszty związane z przebudową obecnej instalacji grzewczej, w tym całej kotłowni. Najczęściej takie obawy nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

Nowoczesne kotły na biomasę o dużej mocy produkuje się na zamówienie, co pozwala perfekcyjnie dopasować urządzenie do zastanych warunków architektonicznych. Można przy tym wykorzystać obecne elementy instalacji, o ile oczywiście są sprawne. W ostateczności w grę może wchodzić zastosowanie kotłowni kontenerowej umieszczanej poza budynkiem, co całkowicie rozwiązuje wszelkie problemy techniczne związane z przejściem na system spalania biomasy odpadowej.

Idea gospodarki obiegu zamkniętego

Ta idea jest jednym z najważniejszych zagadnień, nad którym musi się pochylić współczesny przemysł. Obieg zamknięty zakłada, że odpady powstające w jednej gałęzi przemysłu mogą być wykorzystywane w zupełnie innej branży i stanowić dla niej cenny surowiec.

Doskonałym przykładem jest tutaj właśnie biomasa odpadowa, produkowana chociażby przez sektor rolny czy tym bardziej drzewny. Producent podłóg drewnianych ma przecież spory problem z zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych, które z kolei mogą być przydatne zakładom wykorzystującym kotły biomasowe dużej mocy do produkcji pary, energii grzewczej czy elektrycznej na potrzeby swoich działalności. Tak właśnie działa obieg zamknięty, który nie tylko ogranicza marnotrawstwo, ale także pozwala zoptymalizować koszty w gospodarce naczyń połączonych.

Trzeba przy tym jeszcze pamiętać, że biomasa odpadowa jest paliwem organicznym i odnawialnym, dzięki czemu idealnie wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w szczególności z uwzględnieniem takich krajów, jak Polska – do tej pory bazujących na paliwach kopalnych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie