Jakie trendy obowiązują w projektowaniu współczesnych kotłowni przemysłowych?

Marek Szydełko
12.01.2022

Kotłownie przemysłowe pełnią bardzo ważną funkcję w polskim systemie energetycznym – mamy tutaj na myśli zarówno kotłownie prywatne, należące do przedsiębiorstw, jak również te państwowe wykorzystywane w ramach energetyki zawodowej. Współczesna kotłownia przemysłowa w praktycznie niczym nie przypomina tych, które były projektowane 20-30-40 lat temu. Dziś obowiązują tutaj zupełnie inne trendy, a najważniejsze z nich omawiamy w naszym artykule.

Ekologiczny charakter kotłowni

Obecnie nie ma mowy o tym, aby projektować kotłownię przemysłową, która nie spełnia rygorystycznych norm środowiskowych. Chodzi tutaj jednak nie tylko o stosowanie się do przepisów, ale także o dbanie o markę przedsiębiorstwa. Właściciele firm zwracają coraz większą uwagę na to, jak ich biznesy są postrzegane przez klientów oraz kontrahentów, dlatego z własnej woli inwestują w ekologiczne rozwiązania grzewcze czy szerzej energetyczne.

Z tego też powodu obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania kotłowniami biomasowymi, które stanowią doskonałą alternatywę dla przestarzałych instalacji węglowych, gwarantując przy tym utrzymanie rozsądnych kosztów oraz brak uciążliwych obowiązków eksploatacyjnych.

Automatyzacja pracy urządzenia grzewczego

Przedsiębiorstwa oczekują dziś, że kotłownia nie będzie wymagać stałego nadzoru. Wprost przeciwnie: chcą, aby instalacja pracowała niemal bezobsługowo, a na pewno nie stanowiła takiego obciążenia, jak chociażby stara kotłownia węglowa. Tutaj naturalnym wyborem wydaje się być zasilanie gazem lub prądem, natomiast nie zapominajmy o kosztach.

W relacji wygody obsługi do kosztu eksploatacji bardzo korzystnie wypadają wspomniane wcześniej kotłownie biomasowe, w których stosuje się dziś kotły wyposażone w szereg rozwiązań automatyzujących ich pracę, jak podajniki paliwa czy systemy odpopielania.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Kotłownia przemysłowa bezwzględnie musi gwarantować najwyższe bezpieczeństwo jej eksploatacji. Stąd wymagane jest stosowanie rozwiązań zapobiegających np. przegrzaniu instalacji, minimalizujących ryzyko awarii oraz chroniących osoby pracujące w budynku przed ewentualnym zagrożeniem wybuchem czy pożarem.

W przypadku stosowania łatwopalnego paliwa, jak na przykład zrębki drzewne, niezbędne jest wygospodarowanie osobnego magazynu, którego funkcję może pełnić na przykład podziemny silos.

Dostępność paliwa i niskie koszty eksploatacji kotłowni

Ważnym trendem w projektowaniu kotłowni przemysłowych jest dopasowanie instalacji, a dokładnie urządzenia grzewczego, do takiego rodzaju paliwa, które z jednej strony jest łatwo dostępne dla inwestora, a z drugiej bezproblemowe w magazynowaniu oraz oferowane w rozsądnej, stabilnej cenie. Nie jest sztuką zaprojektować i wykonać nowoczesną, bezobsługową kotłownie, która jednak po uruchomieniu będzie bardzo droga w eksploatacji, szczególnie w porównaniu z wcześniejszą instalacją np. węglową.

Każdy inwestor, projektant oraz wykonawca kotłowni przemysłowej musi mieć na uwadze te trendy, które mają bezpośrednie przełożenie na efektywność instalacji, korzyści z jej posiadania, wygodę eksploatacji oraz jej wpływ na środowisko naturalne.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.