Biomasa, czyli naturalna odpowiedź na ideę klastrów energetycznych

Mateusz Rąbalski
18.11.2021

Klastry energetyczne to jeden z najciekawszych pomysłów na zmianę oblicza polskiej energetyki. Już od blisko 10 lat trwają prace nad zdecentralizowaniem systemu energetycznego, dzięki czemu energia grzewcza i elektryczna mają być produkowane lokalnie, na potrzeby małych społeczności. W tę ideę, znaną chociażby z Niemiec czy Skandynawii, doskonale wpisuje się biomasa, zarówno drzewna, jak i rolnicza, która wręcz jest stworzona do tego, aby wykorzystywać jej potencjał energetyczny w miejscu wytworzenia.

Czym są klastry energetyczne?

Klastry energetyczne to podmioty, które oferują usługi w zakresie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania oraz zaopatrywania w energię i paliwa na rynku lokalnym. Przykładem może być tutaj samorząd, który zainwestował we własną instalację do spalania biomasy rolniczej, produkuje energię cieplną i dostarcza ją odbiorcom na danym obszarze.

W ten sposób tworzone są właściwie samowystarczalne lokalne gospodarki energetyczne, na poziomie gmin oraz powiatów, które są uniezależnione od dostaw energii z wielkich elektrowni czy elektrociepłowni.

Klastry energetyczne odciążają krajowy system produkcji i dystrybucji energii, który w naszym kraju jest w głównej mierze oparty na instalacjach węglowych. Ich modernizacja w kierunku dekarbonizacji wymaga ogromnych nakładów finansowych oraz czasu, natomiast w obliczu konieczności ograniczenia emisji szkodliwych gazów idea klastrów wydaje się być optymalnym rozwiązaniem dla takich krajów, jak Polska.

Zalety tworzenia klastrów energetycznych

Podstawową zaletą jest decentralizacja energetyki, co ma uzasadnienie ekonomiczne. Tworzenie lokalnych instalacji do produkcji energii na potrzeby społeczności wydaje się być rozwiązaniem tańszym niż modernizowanie przestarzałych elektrowni, a tym bardziej budowanie nowych, ogromnych zakładów energetycznych, na czele z zapowiadaną od lat elektrownią atomową.

Kolejną zaletą jest stymulacja lokalnej gospodarki. Instalacje energetyczne tworzone w gminach i samorządach mogą niwelować problem bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich oraz wpisywać się w trend industrializacji gospodarki. W ten sposób tworzone są nowe miejsca pracy poza rolnictwem, które nie generuje już tak dużego zapotrzebowania na pracowników jak dawniej.

Ponadto klastry energetyczne mogą rozwiązywać problem zagospodarowywania odpadów produkowanych głównie w sektorze rolniczym oraz drzewnym, ale nie tylko. Lokalne instalacje pozwalają wykorzystywać potencjał produkcji energii z takich nośników, jak chociażby odpady zwierzęce, odpady komunalne, odpady gastronomiczne etc. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że wiele gruntów w naszym kraju ma niską klasę i nie nadają się do produkcji rolniczej, natomiast z powodzeniem można je wykorzystywać do uprawy roślin energetycznych.

Dlaczego biomasa idealnie sprawdza się lokalnych instalacjach energetycznych?

Przede wszystkim dlatego, że jest dostępna na miejscu. Największy potencjał energetyczny biomasy można wykorzystać wtedy, gdy nie trzeba jej transportować na duże odległości. Dlatego instalacje do spalania biomasy czy stosowania jej w biogazowniach powinny powstawać głównie na terenach wiejskich oraz na obszarach, na których jest rozwinięty przemysł drzewny.

Dzięki temu gminy i całe powiaty mogą zminimalizować import innych nośników energii, zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne, a także zredukować emisję zanieczyszczeń, dostarczając odbiorcom tanią energię grzewczą i elektryczną.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie