Jak zwiększyć efektywność energetyczną kotłowni przemysłowej?

Maciej Piwowski
30.06.2021

Każda nowoczesna kotłownia przemysłowa powinna się charakteryzować wysoką sprawnością. Przekłada się to nie tylko na efektywną produkcję energii, ale także na obniżenie kosztów całego procesu, w tym zużycia paliwa. O efektywność kotłowni przemysłowej należy zadbać już na etapie jej projektowania, choć możliwe jest również zastosowanie dodatkowych rozwiązań już w istniejącej i pracującej instalacji. Kilka przykładów opisujemy w naszym artykule.

Odzysk ciepła spalin

To bardzo dobry sposób na to, aby od ręki zwiększyć efektywność pracy kotłowni. Systemy odzyskiwania ciepła ze spalin powinny być wręcz traktowane w kategorii standardowego elementu wyposażenia. Odpowiednio dobrany wymiennik ciepła spalin pozwala zaoszczędzić do kilku procent paliwa. Dodatkowo, w zależności od rodzaju instalacji, warto pomyśleć o zastosowaniu podgrzewu powietrza do spalania, co także przekłada się na kilkuprocentowe oszczędności.

W kotłowniach biomasowych obecnie proponuje się także rozwiązanie nazywane recyrkulacją spalin. Ma ono za zadanie z jednej strony zwiększyć efektywność pracy urządzenia grzewczego, a z drugiej ograniczyć ilość spalin trafiających bezpośrednio do atmosfery.

Optymalizacja pracy kotła grzewczego

Na pewno warto wykorzystywać możliwości, jakie daj nam nowoczesna aparatura sterująca pracą kotła grzewczego. Na etapie wykonawstwa oraz późniejszego serwisowania należy zadbać o prawidłowe nastawy, co jest elementem optymalizowania procesu spalania. Kontrolowanie zadanych parametrów pracy urządzenia pozwala obniżyć zużycie paliwa, wydłużyć okres eksploatacji kotłowni, zwiększyć niezawodność instalacji oraz docelowo wyraźnie poprawić jej działanie.

Modulowanie pracy palnika

We współczesnych kotłach grzewczych mamy możliwość zastosowania palnika z funkcją modulacji, czyli dostosowywania pracy do aktualnego zapotrzebowania na energię. Odbywa się to w sposób automatyczny, co szczególnie dobrze sprawdza się w okresach przejściowych, gdy tej energii potrzeba znacznie mniej – praca palnika z pełną mocą byłaby więc czystym marnotrawstwem.

Modulowanie pracy palnika pozwala zaoszczędzić paliwo oraz energię elektryczną. Dodatkowo stosuje się dziś rozwiązania pozwalające regulować prędkość obrotową dmuchawy palnika, co ma bardzo duży wpływ na zużycie prądu w kotłowni.

Uzdatnianie wody

To często pomijany aspekt, który także zalicza się do kategorii działań zmierzających do zwiększenia efektywności pracy kotłowni przemysłowej. Niezależnie od tego, czy kocioł i cała instalacja są zasilane wodą z sieci, czy z własnego ujęcia, należy zadbać o jej uzdatnianie. Służą do tego specjalnie dobrane stacje, które np. mogą ograniczyć ilość żelaza i manganu w wodzie czy obniżyć jej twardość.

Uzdatniona woda jest dużo bezpieczniejsza dla całej instalacji grzewczej. Eliminuje ryzyko powstawania tzw. kamienia kotłowego, który stanowi poważne zagrożenie zarówno dla sprawności, jak i bezawaryjności systemu.

Prawidłowy dobór paliwa

Częstym problemem obserwowanym w kotłowniach przemysłowych jest stosowanie paliw, które nie nadają się do spalania w konkretnym kotle grzewczym. Klasycznym przykładem będzie tutaj np. mieszanie biomasy drzewnej i węgla czy zasilanie kotła zbyt wilgotną biomasą. Takie błędy mają bezpośredni wpływ na obniżenie sprawności urządzenia, ale w dłuższym okresie mogą również spowodować przedwczesną awarię kotła i narazić właściciela instalacji na wysokie koszty.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie