Najważniejsze przewagi biomasy nad innymi paliwami OZE

Krzysztof Jagielski
03.05.2021

Nikogo nie trzeba przekonywać, że OZE jest przyszłością nie tylko polskiej, ale też światowej energetyki. Co prawda na piedestale są stawiane takie technologie, jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa czy elektrownie wodne, ale bardzo duży potencjał tkwi także w biomasie. Szczególnie Polska ma wszelkie warunki ku temu, aby uczynić z biomasy ważny element krajowego systemu OZE. Jakie są najważniejsze przewagi biomasy nad innymi odnawialnymi źródłami energii? Wyjaśniamy to w naszym artykule.

Niski koszt produkcji

Biomasa ma tę zaletę, że jest bardzo tania w produkcji. W Polsce mamy ogromne zasoby paliw roślinnych, które w dużej mierze pozostają niewykorzystane. Warto zatem wiedzieć, że faktyczny koszt wyprodukowania jednostki energii z biomasy wymaga znacznie niższych nakładów, niż ma to miejsce na przykład w przypadku fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej. Często wręcz biomasa jest produkowana „przy okazji”, stanowiąc efekt uboczny działalności rolnej czy drzewnej.

Szerokie możliwości wykorzystania biomasy

Ogromnym atutem biomasy jest to, że można ją wykorzystywać nie tylko w sposób bezpośredni, ale także pośredni. Czyli: biomasę można spalać w specjalnie do tego przystosowanych kotłach i uzyskiwać w ten sposób tanią, ekologiczną energię. Można jednak ją przetwarzać w celu produkcji biogazu czy płynnych paliw silnikowych, jak biodiesel i bioetanol. Nie ma drugiego odnawialnego źródła energii, które charakteryzowałoby się taką uniwersalnością zastosowania - jak twierdzi specjalista od technologii spalania biomasy z firmy Schmid Polska.

Bardzo duży dostęp do biomasy

Polska jest jednym z tych krajów, w których występuje wyraźna nadpodaż biomasy. To rzadkie zjawisko, niespotykane w kontekście innych paliw. Nadwyżki oznaczają, że dysponujemy praktycznie darmowym źródłem energii, które może i powinno być wykorzystane czy to na cele grzewcze, czy do produkcji energii elektrycznej.

Dobrym przykładem będzie tutaj słoma. Szacuje się, że rocznie w Polsce produkuje się około 30 milionów ton słomy, jednak aż około 7 milionów ton nie jest wykorzystywane na cele rolnicze. Ta nadprogramowa słoma spokojnie może stanowić wkład w polski system OZE, wyróżniając się dobrą wartością opałową na poziomie około 15 MJ/kg.

W dodatku szersze zagospodarowanie nadwyżek biomasy rolnej pozwoliłoby wesprzeć finansowo polskie gospodarstwa rolne oraz rozwiązać problemy wielu producentów związane z kosztownym magazynowaniem surowców.

Walory ekologiczne

Trzeba podkreślić, że biomasa jest jednym z najbardziej ekologicznych paliw dostępnych w naszym kraju. Nie dość, że jej produkcja jest praktycznie neutralna dla środowiska, to jeszcze spalanie biomasy przyczynia się do ograniczenia emisji tlenków azotu oraz CO2.

Spalanie biomasy uwalnia do atmosfery tylko taką ilość dwutlenku węgla, jaką rośliny pobrały wcześniej w procesie fotosyntezy – dlatego mówimy tutaj o zamkniętym obiegu CO2.

Wszystkie te argumenty sprawiają, że biomasa nie tylko może, ale wręcz powinna stanowić jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej naszego kraju, szczególnie w kontekście opracowanego planu wygaszania wydobycia węgla.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie