Rodzaje instalacji biomasowych

Mariusz Siwko
29.11.2023

W Polsce około 10% produkcji energii pochodzi z przetwarzania biomasy – przede wszystkim jej spalania lub współspalania w odpowiednich instalacjach termicznych. Warto natomiast wiedzieć, że sam termin „biomasa” ma szerokie znaczenie i obejmuje bardzo różne nośniki energii znajdujące zastosowanie czy to w energetyce zawodowej, ogrzewnictwie czy gazownictwie. W naszym artykule przyglądamy się bliżej popularnym rodzajom instalacji wykorzystujących biomasę.

Dedykowana instalacja spalania biomasy

Mamy tutaj do czynienia z typową instalacją OZE, która została zaprojektowana i wykonana z myślą o spalaniu w niej wyłącznie ekologicznych, zielonych paliw będących produktami biomasy. Za przykład mogą posłużyć takie paliwa, jak:

Dedykowana instalacja spalania biomasy jest najbardziej pożądanym rozwiązaniem z punktu widzenia zarówno kosztów produkcji energii, jak i wpływu na środowisko oraz komfortu i zdrowia osób mieszkających w pobliżu takiej instalacji.

Dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego

Jest to instalacja, która została uruchomiona na podstawie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz dokumentacji stanowiącej załącznik do tej koncesji, które to zezwolenie zostało wydane przed 30 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z ww. dokumentacją dedykowana instalacja spalania wielopaliwowego powinna:

  1. być wyposażona w odrębne linie technologiczne dla przygotowania i transportu do komory paleniskowej biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego, których udział liczony według wartości energetycznej w łącznej ilości spalanej wszystkich paliw zużytych w instalacji jest większy niż 20%;

lub

  1. wykorzystywać technologię fluidalną w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW i być przeznaczona do spalania odpadów przemysłowych wspólnie z paliwami kopalnymi lub paliwami powstałymi z ich przetworzenia oraz biomasą, biopłynem, biogazem lub biogazem rolniczym, dla których udział biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego, liczony według wartości energetycznej w łącznej ilości spalanej wszystkich paliw zużytych w instalacji, jest większy niż 30%;

Instalacja spalania wielopaliwowego

Jest to najpopularniejszy, czy raczej najczęściej wykorzystywany w Polsce rodzaj instalacji biomasowej. Mówimy tutaj o takiej instalacji, w której wytwarza się energię elektryczną lub ciepło z biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego, natomiast są one spalane wspólni z innymi, konwencjonalnymi paliwami (najczęściej węglem kamiennym).

Warto dodać, że instalacje spalania wielopaliwowego mają wielokrotnie większą moc zainstalowaną w porównaniu z dedykowanymi kotłami na biomasę oraz dedykowanymi instalacjami spalania wielopaliwowego – ta różnica jednak z roku na rok jest niwelowana, wraz z uruchamianiem kolejnych instalacji stricte przystosowanych do zasilania produktami biomasy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie