Produkujemy coraz więcej energii z małych instalacji OZE

Krzysztof Jagielski
17.07.2023

Boom na fotowoltaikę powoli mija, natomiast Polacy coraz mocniej interesują się innymi instalacjami OZE do produkcji prądu elektrycznego. Małe instalacje stanowią dziś ważny element polskiego systemu energetycznego, w 2022 roku odpowiadając już za 4 proc. krajowej produkcji. Miniony rok podsumował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Rośnie ilość energii z małych instalacji OZE

W całym 2022 roku małe instalacje – o mocy od 50 kW do 1 MW – wyprodukowały łącznie ponad 6,7 TWh energii elektrycznej. Takich instalacji było w Polsce dokładnie 4259. W głównej mierze należą one do prywatnych przedsiębiorstw.

Wciąż głównym źródłem energii z małych instalacji OZE jest promieniowanie słoneczne. Ogniwa fotowoltaiczne odpowiadały za wyprodukowanie około 4,6 TWh prądu. Na drugim miejscu znalazły się elektrownie wiatrowe, a na trzecim elektrownie wodne.

Co ciekawe, około 58 proc. wytworzonej energii zostało skonsumowanych bezpośrednio przez producentów, na przykład na potrzeby bieżącej działalności zakładu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie