Jeśli nie biomasa drzewna, to co?

Mateusz Nowak
10.11.2023

Stosowanie biomasy drzewnej w ogrzewnictwie i energetyce budzi coraz większe kontrowersje. Szczególnie środowiska ekologów zwracają uwagę na fakt, iż biomasa leśna (nazywana również pierwotną) nie powinna być bezpośrednio spalana w instalacjach grzewczych i energetycznych, ponieważ powoduje to uwalnianie szkodliwych związków do atmosfery oraz przyczynia się do wylesiania naszego kraju. Nie jest to wcale aż tak oczywiste, natomiast faktem jest, że warto szukać alternatyw dla biomasy drzewnej. Jest tutaj w czym wybierać, a kilka propozycji omawiamy w naszym artykule.

Biomasa rolnicza

To w niej należy upatrywać wielkiej szansy dla polskiej energetyki, która jest skazana na odejście od węgla, a docelowo także gazu i innych paliw kopalnych. Biomasa rolnicza to ogromna grupa produktów, które mogą być przetwarzane na cele energetyki i ogrzewnictwa.

Nie należy przy tym mylić biomasy rolniczej z żywnością – to częste nieporozumienie, które wywołuje niepotrzebne kontrowersje wokół tematu przetwarzania biomasy na potrzeby szeroko rozumianej energetyki.

Biomasę rolniczą można podzielić na dwie podstawowe grupy:

  1. Odpady rolnicze, produkty uboczne działalności rolnej – za przykład może posłużyć słoma, która dziś stanowi poważny problem dla rolników, często zalegając na polach. Nadmierna ilość słomy nie może być spożytkowana z uwagi na spadające pogłowie zwierząt gospodarskich. Słoma jest znakomitym produktem biomasy, który doskonale sprawdza się w instalacjach grzewczych i energetycznych przystosowanych do zasilania takim paliwem.
  2. Rośliny energetyczne uprawiane stricte z myślą o ich spalaniu w instalacjach OZE – można tutaj wymienić chociażby wierzbę energetyczną czy miskant olbrzymi.

Biomasa rolnicza może, a wręcz powinna pełnić kluczową rolę w polskim systemie energetycznym, ponieważ z jednej strony jest łatwo i powszechnie dostępna, a z drugiej nieproblematyczna w stosowaniu. Istnieją już wysokiej klasy instalacje, w tym kotły biomasowe dużej mocy, przystosowane do zasilania tym rodzajem paliwa, które spotyka się i w budynkach użyteczności publicznej, i w obiektach noclegowych, samorządowych, przemysłowych etc.

Odpady drzewne

Biomasa drzewna to nie tylko biomasa pierwotna, pozyskiwana bezpośrednio z lasu, ale także ta odpadowa. W Polsce stanowi ona jedno z najchętniej wykorzystywanych „zielonych” paliw na poziomie prywatnych instalacji grzewczych i energetycznych.

Przedsiębiorstwa, w tym zajmujące się przetwórstwem drzewnym, ale też gospodarstwa domowe i rolne, często korzystają z takich paliw, jak zrębki drzewne, wióry, pellet czy brykiet drzewny. To także jest biomasa, która w dodatku charakteryzuje się dobrymi właściwościami energetycznymi.

Jak widać biomasa drzewna, w rozumieniu biomasy pierwotnej, nie jest jedynym, a nawet nie głównym paliwem biomasowym, które może mieć zastosowanie w energetyce i ogrzewnictwie. Wraz z popularyzacją instalacji OZE przystosowanych do spalania biomasy rolniczej czy odpadów drzewnych będziemy obserwować wzrost zapotrzebowania na takie paliwa, których Polska jest jednym z największych producentów w Europie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie