Instalacja do spalania biomasy: który rodzaj biomasy wybrać?

Krzysztof Jagielski
02.11.2023

Biomasa to bardzo szerokie pojęcie, pod którym kryją się różne nośniki energii pochodzenia roślinnego – zarówno w formie stałej, jak i ciekłej czy gazowej. W Polsce z roku na rok rośnie zainteresowanie instalacjami do spalania biomasy, w które inwestuje nie tylko energetyka zawodowa, ale także prywatne przedsiębiorstwa, spółki komunalne (przede wszystkim ciepłownicze) czy gospodarstwa domowe szukające tańszej alternatywy dla konwencjonalnych nośników. Wybierając instalację do spalania biomasy należy podjąć kluczową decyzję odnośnie do rodzaju biomasy, która ma być przetwarzana w tej instalacji. Po kilka wskazówek zapraszamy do naszego artykułu.

Najpopularniejszy rodzaj biomasy w Polsce

W naszym kraju bezsprzecznym liderem pod względem poziomu wykorzystania w instalacji biomasowych jest biomasa pochodzenia leśnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o tzw. biomasę pierwotną, czyli po prostu drewno, ale także biomasę odpadową, jak zrębki drzewne, pellety czy brykiety (sprasowane wióry drzewne).

Biomasa leśna cieszy się ogromnym zainteresowaniem z uwagi na jej łatwą dostępność, atrakcyjne ceny, bezproblemowy załadunek (większość współczesnych instalacji działa w sposób automatyczny, bez konieczności nadzorowania procesu spalania) oraz niską emisyjność. Zaletą biomasy leśnej jest również to, że powstający popiół może zostać ponownie wykorzystany chociażby w celu nawożenia roślin.

Rosnące zainteresowanie biomasą agro

Masowe wykorzystanie biomasy leśnej, przede wszystkim w energetyce zawodowej, budzi kontrowersje i sprzeciw środowisk ekologicznych. Te głosy stopniowo docierają do decydentów, głównie w Komisji Europejskiej, co może skutkować wykreśleniem biomasy leśnej z katalogu odnawialnych źródeł energii.

W tym kontekście na znaczeniu może zyskiwać (i ten proces już postępuje) biomasa agro, czyli pochodzenia rolniczego. Stanowi ona świetną alternatywę dla biomasy leśnej, będąc paliwem łatwiej i szybciej odnawialnym, tańszym w produkcji, a przy tym masowo dostępnym na przeważającym terytorium naszego kraju.

Do kategorii biomasy agro możemy zaliczyć takie produkty, jak słoma, pestki, skorupy orzechów, niepełnowartościowe zboża, kiszonki, ale też rośliny uprawianie stricte na cele energetyczne, jak wierzba czy miskant olbrzymi.

Czym się kierować przy wyborze paliwa do zasilania instalacji biomasowej?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że każda nowa kotłownia biomasowa może zostać przystosowana do spalania różnych rodzajów biomasy. Wystarczy tylko uzgodnić to z wykonawcą instalacji, który na życzenie klienta zastosuje m.in. odpowiedni palnik, komorę spalania (dedykowaną paliwu o konkretnej wilgotności), a także dobierze rodzaj podajnika.

Wybór paliwa biomasowego warto uzależnić od takich czynników, jak:

  • Faktyczna dostępność paliwa w bezpośrednim regionie – pamiętajmy, że gros kosztów zakupu biomasy stanowi jej transport;
  • Aktualna i przewidywana cena paliwa – na to duży wpływ może mieć wspomniana wcześniej dostępność biomasy oraz zdolność do jej odtwarzania przez lokalnych producentów;
  • Możliwość samodzielnego pozyskiwania biomasy – na przykład zakłady przetwórstwa drzewnego powinny wybierać biomasę leśną, z kolei właściciele gospodarstw rolnych biomasę agro;

Dobrze dobrana instalacja do spalania biomasy, w której przetwarzane jest łatwo dostępne i niedrogie paliwo, to świetny wybór zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy dzięki tej inwestycji mogą realnie obniżyć koszty funkcjonowania swojego zakładu, ograniczając przy tym emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie