Biomasa agro – ciekawy kierunek, w którym może podążać polska energetyka

Maciej Piwowski
19.07.2023

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że polska energetyka musi przejść rewolucyjne zmiany. Gwałtowne przejście od instalacji w ponad 70 proc. uzależnionych od paliw kopalnych w kierunku OZE nie jest ani możliwe, ani ekonomicznie i społecznie uzasadnione. Potrzebujemy synchronicznych działań, korzystając z różnych źródeł energii dla przemysłu i gospodarstw domowych. Jednym z nich może być i coraz częściej jest biomasa agro, o czym więcej piszemy w naszym artykule.

Czym jest biomasa agro?

Biomasa agro to, jak sama nazwa wskazuje, biomasa pochodzenia rolniczego. Jest to o tyle istotne rozróżnienie, że Polska nadal uchodzi za kraj rolniczy, w którym ponad połowa gruntów jest zagospodarowana pod uprawy.

Do kategorii biomasy agro możemy zaliczyć chociażby słomę, pestki, owies, ale też kiszonki i wszelkie inne odpady z produkcji rolniczej.

Niewątpliwymi zaletami biomasy agro są:

  • Dostępność – w Polsce produkuje się duże ilości odpadów z produkcji rolnej, które wręcz wskazane jest, aby zagospodarowywać na cele energetyczne.
  • Ekologiczność – biomasa agro nie budzi takich kontrowersji, jak biomasa drzewna/leśna, ponieważ jej wykorzystywanie w energetyce nie zaburza krajobrazu i różnorodności lasów oraz nie przyczynia się do zmniejszania ich powierzchni (pomijając wylesienia terenów pod uprawy rolne).

Dodatkowe źródło dochodów dla rolników

Biomasa agro budzi coraz większe zainteresowanie, nie tylko w Polsce, z uwagi na zachodzące zmiany w rolnictwie. Mechanizacja oraz sukcesywny spadek pogłowia zwierząt hodowlanych zmniejszają potencjał do wykorzystania odpadów roślinnych w gospodarstwie. Te w dużej części niszczeją na polach.

Zwiększenie zaangażowania biomasy agro w polskim miksie energetycznym mogłoby częściowo rozwiązać ten problem, zapewniając przy tym dodatkowe źródło dochodów producentom rolnym. Jest to ciekawa koncepcja, zwłaszcza w kontekście ciągłych doniesień na temat nieopłacalności produkcji rolnej, niskich cen skupu płodów itd.

Klasyczna sytuacja win-win

Zwiększenie wykorzystania biomasy agro w polskiej energetyce może przynieść wymierne korzyści wszystkim stronom zaangażowanym w ten proces:

  1. Energetyka zyskuje tanie, ekologiczne, łatwo dostępne paliwo, które może być współspalane z tradycyjnymi paliwami, ograniczając tym samym emisję szkodliwych spalin do atmosfery i obniżając koszty produkcji energii.
  2. Producenci biomasy agro pozbywają się problemu w postaci niezagospodarowanych odpadów roślinnych, czerpiąc korzyści finansowe z ich sprzedaży do elektrowni czy ciepłowni.
  3. Odbiorcy energii zyskują większe bezpieczeństwo dostaw, przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnych cen – i to nie tylko energii elektrycznej, ale także cieplnej.

Korzyści odnosi również środowisko, a więc my wszyscy, za co odpowiada mniejsza emisyjność procesu przetwarzania biomasy pochodzenia roślinnego.

Wszystkie te argumenty, a także fakt, iż w Polsce mamy już wiele kotłowni przystosowanych do zasilania biomasą agro, przemawiają za zwiększeniem zaangażowania tego paliwa w procesy energetyczne, przede wszystkim na poziomie przemysłu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie