Popularne rodzaje biomasy produkowanej na użytkach rolnych

Mariusz Siwko
23.03.2022

Biomasa to obszerny termin, który obejmuje wszelkie odnawialne nośniki energii pochodzenia naturalnego. W Polsce kojarzymy ją przez pryzmat głównie pelletu i drewna kawałkowanego, natomiast warto wiedzieć, że wcale nie są to najpopularniejsze rodzaje biomasy, również jeśli chodzi o te wykorzystywane w naszym kraju. W energetyce zawodowej dominuje biomasa produkowana na użytkach rolnych, a jej przykłady omawiamy w naszym artykule.

Słoma

Jej tradycyjną funkcją było nawożenie pól uprawnych, natomiast w ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost udziału słomy w tzw. miksie energetycznym. Ma to bezpośredni związek ze znaczącym zwiększeniem produkcji zbóż, które dziś stanowią około 70% wszystkich upraw w Polsce. W efekcie producenci mają zdecydowany nadmiar słomy, którego nie da się zagospodarować nawet na paszę dla zwierząt (systematyczny spadek pogłowia).

Słoma trafia więc do instalacji spalających biomasę, stanowiąc najpopularniejszy dodatek do węgla kamiennej i brunatnego, co pozwala obniżyć ogólną emisyjność elektrowni. Szacunkowo w Polsce na cele energetyczne można dziś przeznaczyć nawet 7 milionów ton słomy rocznie.

Warto podkreślić, że słoma jest całkiem niezłym nośnikiem energii. Jej wartość energetyczna wynosi około 15 MJ/kg, co oznacza, że 1,5 kilograma słomy stanowi ekwiwalent około 1 kilograma średniej jakości węgla.

Wierzba krzewiasta

Czyli popularna wiklina, która obecnie w mniejszym stopniu jest wykorzystywana do produkcji różnego rodzaju dóbr, za to rośnie jej udział w krajowym miksie energetycznym. Wierzba krzewiasta to dobry nośnik energii, którego wielką zaletą są nieprzeciętne walory uprawne.

Wierzba jest rośliną wieloletnią, niewymagającą stosowania dużej ilości nawozów i środków ochrony roślin. Uprawy wierzby są również łatwe w odtworzeniu i założeniu od podstaw z uwagi na niski koszt sadzonek. To dlatego wielu właścicieli nieużytków rolnych lub nadmiernie wyeksploatowanych gleb rozważa przejście na produkcję wierzby energetycznej, która może być nie tylko bezpośrednio spalana w przystosowanych do tego instalacjach, ale także poddawana procesowi zgazowywania i uzyskiwania z niej gazu drzewnego zasilającego kotły cieplne czy kotły energetyczne.

Od kilku lat trwają również prace nad stworzeniem wydajnej technologii uzyskiwania z wikliny alkoholu metylowego, który mógłby być wykorzystywany do zasilania ogniw paliwowych.

Trawy olbrzymie

Chodzi tutaj o wszelkie trawy z rodzaju Miscanthus, popularnie nazywane miskantami. Choć w Polsce kojarzymy je głównie z roślinami ozdobnymi, to okazuje się, że mają one – nomen omen – olbrzymi potencjał energetyczny. Pochodzą z Azji, są gatunkami wieloletnimi, z których można uzyskać bardzo dużą ilość suchej masy – szacunkowo nawet do 30 ton na hektar.

Wspominamy o trawach olbrzymich bardziej w formie ciekawostki, ponieważ w Polsce nie są one jeszcze masowo wykorzystywane jako nośniki energii. O wiele intensywniej stosuje się je w instalacjach biomasowych w Niemczech czy w Danii.

Ślazowiec pensylwański

To bardzo popularna roślina uprawiania w celach energetycznych, której zaletą jest długi okres użytkowania plantacji (nawet około 20 lat) oraz spora produktywność. Ze ślazowca pensylwańskiego uzyskuje się zdrewniałe, suche łodygi, które pod postacią zrębki drzewnej są paliwem zasilającym biomasowe bloki energetyczne, głównie w Zachodniej Europie oraz w USA.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie