Projekt kotłowni biomasowej dużej mocy: komu zlecić jego wykonanie?

Antoni Kwapisz
03.03.2021

Od każdej nowobudowanej kotłowni oczekuje się przede wszystkim wysokiej sprawności, niskoemisyjności oraz bezawaryjnej pracy w długim okresie eksploatacji. Dysponujemy dziś rozwiązaniami technologicznymi, które mogą zagwarantować realizację takiego scenariusza. Dobrym przykładem będzie tutaj kotłownia opalana biomasą drzewną, która stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla przemysłu, samorządów czy właścicieli dużych obiektów użyteczności publicznej. Aby jednak osiągnąć zamierzony efekt i nie mieć żadnych problemów z obsługą instalacji grzewczej należy położyć szczególnie silny akcent na kwestię wykonania projektu kotłowni biomasowej.

Punkt wyjścia do zbudowania niezawodnej i efektywnej instalacji

Podejmując decyzję o wykonaniu kotłowni biomasowej dużej mocy należy koniecznie pamiętać o tym, że mówimy tutaj o zaawansowanej, nowoczesnej instalacji, której sprawność w głównej mierze jest uzależniona od prawidłowego doboru poszczególnych komponentów.

Pisząc prościej: projektant kotłowni musi się wykazać umiejętnością przewidywania oraz doświadczeniem w planowaniu instalacji opalanych biomasą, ponieważ pod kilkoma względami znacząco różnią się one od chociażby tych przystosowanych do spalania węgla czy gazu.

Doświadczenie

Od razu możemy przejść do najważniejszego kryterium wyboru projektanta kotłowni biomasowej dużej mocy – mowa o praktyce. Projektant musi mieć na swoim koncie realizację podobnych zleceń, najlepiej takich, które pod względem technologicznym są tożsame z planowaną kotłownią: uwzględniały montaż kotła o podobnej mocy, spalającego takie samo lub zbliżone paliwo drzewne, korzystającego z identycznych rozwiązań w zakresie transportu paliwa, usuwania popiołu oraz odzyskiwania energii ze spalin.

Dzięki temu projektant uniknie dość powszechnych błędów, które wynikają z braku doświadczenia, a często z nieznajomości technologii biomasowej oraz dostępnych na rynku rozwiązań oferowanych przez producentów.

Projektuj i wykonaj – idealne rozwiązanie

Z punktu widzenia inwestora zdecydowanie najkorzystniejszą opcją jest powierzenie wykonania projektu kotłowni biomasowej tej samej firmie, która będzie odpowiadać za jej budowę, w tym za dostarczenie kotła. Dlaczego? Z kilku powodów.

Po pierwsze: oszczędzamy czas. Nie ma tutaj potrzeby osobnego szukania projektanta i wykonawcy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy wykonanie kotłowni jest finansowane ze środków publicznych, a więc wymaga przeprowadzenia procedury przetargowej.

Po drugie: zostawienie kwestii projektu i wykonania kotłowni w rękach jednej firmy gwarantuje przewidywalny czas realizacji inwestycji. Firma może od razu określić, jak długo zajmie jej kompleksowe wykonawstwo, ponieważ bazuje na własnym projekcie i nie musi zgłaszać do niego uwag czy prosić o naniesienie poprawek.

Wreszcie po trzecie: firmy, które wykonują kotłownie biomasowe oraz produkują kotły przystosowane do spalania biomasy drzewnej, mają w tej materii olbrzymie doświadczenie. Mogą więc łatwo dopasować dostępne rozwiązania do specyfiki danej kotłowni oraz potrzeb wyrażonych przez klienta. Doskonale wiedzą, które technologie będą mieć zastosowanie w danej sytuacji, a z których można lub wręcz trzeba zrezygnować, aby nie narażać klienta na np. wysokie koszty serwisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie