Kluczowe elementy kotłowni na biomasę

Krzysztof Jagielski
16.03.2021

Kotłownia przystosowana do spalania biomasy musi spełniać podobne warunki do tej zasilanej innymi paliwami stałymi. Jednocześnie jest mniej uciążliwa w obsłudze oraz przyjaźniejsza środowisku naturalnemu. To wyjaśnia sukcesywny wzrost zainteresowania technologią biomasową w grupie przedsiębiorstw. Wielu potencjalnych inwestorów ma jednak obawy o to, czy pomieszczenie, którym dysponują, rzeczywiście nadaje się do zamontowania w nim kotła na biomasę oraz innych niezbędnych elementów. W większości przypadków są to obawy nieuzasadnione, ponieważ tych elementów nie ma wcale tak dużo. W naszym artykule wymieniamy najważniejsze z nich, pomijając oczywiście sam kocioł.

Przenośniki zgarniakowe

Mogą to być przenośniki wznoszące lub poziome. Ich zadaniem jest transportowanie biomasy drzewnej, najczęściej trocin lub zrębki, przy jednoczesnej zmianie wysokości podawania paliwa lub ewentualnie transportowanie poziome. Biomasa jest przesuwana po dnie przenośnika za pośrednictwem zgarniaków zamocowanych na łańcuchu pociągowym napędzanym silnikiem elektrycznym.

Podajniki ślimakowy

Taki podajnik jest wykorzystywany do transportowania biomasy do zbiornika przypaleniskowego. Odpowiada on zatem za automatyzację całego procesu obsługi kotła, zwalniając tym samym użytkownika z uciążliwego obowiązku ładowania paliwa. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, cenione przez użytkowników, ponieważ gwarantujące stałopalność oraz ograniczenie kosztów obsługi kotłowni (brak konieczności zatrudnienia palacza).

Podajnik ślimakowy składa się z koryt połączonych śrubami, samego ślimaka oraz napędu. Zasada działania jest bardzo prosta: biomasa (trociny, zrębki drzewne) jest zgarniania po dnie przenośnika przy pomocy ślimaka napędzanego motoreduktorem.

Wygarniak hydrauliczny

Zadaniem tego urządzenia jest przesuwanie biomasy po podłodze magazynu paliwa prosto do przenośników zgarniakowych lub podajników ślimakowych. To także wpływa na automatyzację pracy całej kotłowni biomasowej. Wygarniak jest wyposażony w zasilacz hydrauliczny i podłączony do instalacji elektrycznej. Zapewnia utrzymanie porządku w magazynie paliwa.

Szafa sterownicza

Obecnie projektuje się niemal wyłącznie zautomatyzowane kotły biomasowe, których pracą zawiaduje zaawansowana instalacja sterownicza. Jej zadaniem jest ciągłe kontrolowanie procesu spalania biomasy, modyfikowanie go w zależności od aktualnych potrzeb czy jakości biomasy oraz sterowanie podawaniem paliwa. Dzięki temu eliminujemy wszelkie czynności obsługowe po stronie użytkownika.

Jest to możliwe poprzez zastosowanie licznych obwodów kontrolno-regulacyjnych, jak czujnik temperatury wody na wylocie z kotła, czujnik podciśnienia w komorze spalania, czujnik ograniczający temperaturę paleniska czy czujnik alarmujący o braku paliwa lub ewentualnej awarii.

Ostatnim elementem jest instalacja do odprowadzania spalin, na którą składają się takie rozwiązania, jak wentylator spalin, odpylacz cyklonowy, kanały spalinowe oraz zaizolowany komin wykonany z blachy kwasoodpornej.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Schmid Polska, producenta kotłów na biomasę.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.