Budowa nowej kotłowni przemysłowej – dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego audytu?

Marek Szydełko
23.06.2021

Decydując się na wykonanie nowej kotłowni przemysłowej lub znaczne zmodernizowanie istniejącej, zwykle powierza się projekt i wykonawstwo jednej profesjonalnej firmie. Większość inwestorów nie rozważa natomiast skorzystania z opcji audytu, który stanowi doskonałą inwestycję w efektywność, oszczędność i bezawaryjność docelowej instalacji kotłowej. Dlaczego warto zdecydować się na taki audyt jeszcze przed zakupem kotła i rozpoczęciem prac instalacyjnych? Najważniejsze argumenty omawiamy w naszym artykule.

Uniknięcie błędu na etapie doboru kotła

Podstawowym zadaniem audytora jest ustalenie z inwestorem, jaki rodzaj kotła będzie dla niego najodpowiedniejszy. W niektórych sytuacjach dobrym wyborem może być nowoczesny kocioł biomasowy, w innych węglowy czy gazowy. Audytor weźmie tutaj pod uwagę takie kwestie, jak:

  • dostępność konkretnego rodzaju paliwa,
  • możliwości logistyczne w zakresie zapewnienia sobie dostaw paliwa oraz jego magazynowania,
  • aktualne koszty eksploatacji kotłowni oraz oczekiwania inwestora w zakresie ich obniżenia,
  • ilość miejsca w kotłowni i istniejące w niej warunki techniczne,
  • przeznaczenie kotłowni (produkcja energii grzewczej, elektrycznej, kogeneracja etc.),
  • docelowy sposób eksploatacji (czy inwestor oczekuje kotłowni bezobsługowej, czy może jednak może sobie pozwolić na bieżące nadzorowanie procesu pracy kotła).

Dodatkowo audytor musi dobrać kocioł o odpowiedniej mocy, która będzie wystarczająca na potrzeby konkretnego zakładu, a jednocześnie nie na tyle przewymiarowana, aby narazić inwestora na niepotrzebne koszty eksploatacyjne.

Funkcjonalne zaplanowanie magazynu paliwa

Jeśli audytor zasugeruje inwestorowi wybór kotła na paliwo stałe, na przykład biomasę drzewną, to automatycznie powinien wskazać możliwości magazynowania paliwa. W zastosowaniach przemysłowych zużywa się duże ilości paliw, stąd inwestor nie może sobie pozwolić na ciągłe dostawy – powinien mieć możliwość zgromadzenia odpowiedniej porcji paliwa na dłuższy czas.

Audytor musi więc zaproponować lokalizację oraz rodzaj magazynu paliwa. Może to być np. podziemny silos, który pozwoli łatwo uzupełnić zapasy przy pomocy ładowarki. Konieczne jest również zaplanowanie metody dostarczania paliwa do kotła.

Zastosowanie rozwiązań pozwalających obniżyć koszty eksploatacji kotłowni

Na etapie audytu ekspert powinien uwzględnić możliwości techniczne i finansowe do wyposażenia kotłowni w elementy usprawniające pracę kotła, zwiększające jego efektywność, a tym samym obniżające zużycie paliwa. Może to być np. układ recyrkulacji spalin, system odzyskiwania ciepła spalin czy modulacji palnika.

Audytor musi również klarownie wyjaśnić inwestorowi, jakie korzyści ten odniesie z zastosowania zaproponowanych rozwiązań. Tylko na tej podstawie można podjąć przemyślaną decyzję odnośnie do wyboru odpowiedniego urządzenia oraz poszczególnych elementów instalacji grzewczej.

Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny jest idealnym punktem wyjścia do dalszego projektowania oraz wykonania kotłowni przemysłowej. Umożliwia odpowiednie dostosowanie systemu grzewczego do konkretnych warunków środowiskowych oraz realnych potrzeb i możliwości inwestora.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie