Zastosowanie słomy w kotłowniach rolniczych

Piotr Kowalczyk
23.08.2023

Kotłownie rolnicze to wciąż w zdecydowanej większości instalacje opalane węglem, drewnem i odpadami drzewnymi. Sukcesywnie przybywa jednak producentów rolnych, którzy decydują się na modernizację kotłowni w kierunku zasilania jej biomasą. Jest to bardzo rozsądne rozwiązanie, które może przynieść realne oszczędności i korzyści dla środowiska. Główną rolę odgrywa tutaj słoma. Jej zastosowaniu w kotłowniach rolniczych przyglądamy się w naszym artykule.

Mądre zagospodarowanie odpadu poprodukcyjnego

Większość gospodarzy zgodzi się z opinią, że słoma to dziś problem. Po pierwsze: od lat spada pogłowie bydła, stąd istnieje coraz mniejsze zapotrzebowanie na tradycyjne wykorzystanie słomy w rolnictwie. Po drugie: rosną koszty magazynowania słomy, na co wpływ mają również ceny paliw i tym samym transportu.

W tym kontekście naturalne jest poszukiwanie nowych zastosowań dla niewykorzystanej słomy, która obecnie w części stanowi problematyczny odpad. I tutaj pojawia się temat termicznego przetwarzania słomy na cele grzewcze, nie tylko w skali makro, ale też mikro, bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, które tę słomę wyprodukowało.

Pamiętajmy, że słoma jest klasycznym przykładem biomasy rolniczej, mającej dobrą wartość energetyczną. Istnieją również instalacje stricte przystosowane do termicznego przetwarzania tego rodzaju biomasy, które budzą coraz większe zainteresowanie wśród gospodarzy.

Kotłownia rolnicza zasilana słomą – niskie koszty, nieuciążliwa obsługa

Słoma, zwłaszcza pozyskiwana we własnym gospodarstwie rolnym, jest praktycznie darmowym nośnikiem energii. Jeśli dziś rolnik produkuje takie ilości słomy, jakie zaspokoiłyby zapotrzebowanie na energię grzewczą w jego gospodarstwie, to można bardzo łatwo policzyć okres zwrotu z inwestycji w modernizację kotłowni – zwłaszcza uwzględniając dzisiejsze ceny tradycyjnych nośników, na czele z węglem i gazem.

Wielu gospodarzy obawia się jednak uciążliwej obsługi kotłowni zasilanej słomą, prognozując konieczność ciągłego uzupełniania paliwa dla zachowania stałopalności. Dziś nie stanowi to już jednak żadnego problemu, ponieważ nowoczesne jednostki grzewcze są w pełni zautomatyzowane, podobnie jak proces załadunku paliwa, a nawet odpopielania kotła.

Zamknięty obieg

Decydując się na modernizację kotłowni rolniczej w kierunku przystosowania jej do zasilania słomą, można osiągnąć kilka istotnych korzyści związanych z ideą obiegu zamkniętego:

  1. Zagospodarowujemy odpad z produkcji rolnej, którego nadmiar stanowi kosztowny problem z punktu widzenia właściciela gospodarstwa rolnego.
  2. Produkujemy energię cieplną na potrzeby gospodarstwa wykorzystując do tego już istniejący produkt roślinny, nie eksploatując środowiska i nie przyczyniając się do zwiększenia emisji szkodliwych spalin, przede wszystkim dwutlenku węgla.

Poziom wykorzystania słomy w kotłowniach rolniczych będzie się stale podnosić, ponieważ przemawiają za tym argumenty ekonomiczne i praktyczne. Warto natomiast zauważyć, że zapotrzebowanie na słomę w ogrzewnictwie może już wkrótce przekraczać jej podaż – wszystko za sprawą powstających dużych instalacji grzewczych zasilanych biomasą, również tych samorządowych i należących do prywatnych przedsiębiorstw.  

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie