Kotłownia przemysłowa musi zostać zaprojektowana na potrzeby konkretnej firmy

Krzysztof Jagielski
19.01.2022

Projektowanie kotłowni przemysłowych to bardzo odpowiedzialne zadanie, którego mogą się podjąć wyłącznie firmy mające doświadczenie w realizacji takich zleceń. Zupełnie inne rozwiązania stosuje się w kotłowniach domowych, na potrzeby kilku osób, a inne w tych, które mają zaspokajać potrzeby energetyczne wielkich zakładów produkcyjnych. Szczególnie ważne w tym kontekście jest to, że kotłownie przemysłowe za każdym razem są projektowane z myślą o konkretnym budynku. Nie ma tutaj miejsca na uniwersalne, gotowe rozwiązania. Dlaczego jest to tak istotne?

Firmy mają różne potrzeby energetyczne

To najważniejszy powód, dla którego trudno byłoby sobie wyobrazić stworzenie gotowego, uniwersalnego projektu kotłowni przemysłowej. W końcu takie kotłownie zamawiają firmy z różnych branż, o różnej wielkości, realizujące odmienne zadania, a także wykorzystujące energię do zupełnie innych celów. Inaczej projektuje się kotłownię typowo grzewczą, inaczej tę, która ma produkować parę wodną do celów energetycznych.

Praktyka pokazuje, że nawet najlepsze rozwiązania instalacyjne, które świetnie sprawdzają się w firmie A, kompletnie nie zdadzą egzaminu w firmie B, a tylko niepotrzebnie naraziłyby inwestora na wysokie koszty. Stąd do kwestii projektowania kotłowni przemysłowej zawsze należy podejść w sposób indywidualny.

Kwestia rodzaju docelowego paliwa

Ważnym czynnikiem determinującym wykonanie projektu kotłowni jest to, jakie paliwo ma być w niej wykorzystywane. Po inne rozwiązania sięgniemy w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma łatwy dostęp do taniej biomasy drzewnej, jeszcze inne wtedy, gdy w kotle mają być spalane wilgotne odpady rolne czy paliwa konwencjonalne. Dlatego punktem wyjścia do projektowania kotłowni jest ustalenie z inwestorem, z jakiego paliwa docelowo będzie w niej korzystać.

Przeszkody architektoniczne

Nie zapominajmy o tym, że każda kotłownia ma własną specyfikę architektoniczną. Chodzi tutaj przede wszystkim o ilość dostępnego miejsca, układ ścian, ewentualne filary, wydajność wentylacji i wiele innych. Projektant musi wziąć te kwestie pod uwagę, również jeśli chodzi o sposób magazynowania paliwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku opalania kotłowni biomasą drzewną, na przykład zrębkami drzewnymi, które należy przechowywać w osobnym pomieszczeniu, a najlepiej w podziemnych silosach, z których paliwo będzie transportowane do komory spalania.

Zdarza się również, że po dokładnej analizie projektant dochodzi do wniosku, iż nie ma technicznych uwarunkowań do tego, aby zagospodarować wyznaczone pomieszczenie na kotłownię przemysłową – na przeszkodzie najczęściej staje zbyt mała powierzchnia. W takiej sytuacji można rozważyć zastosowanie kotłowni kontenerowej, czyli zewnętrznej, która jest podłączona do instalacji w budynku.

Jak widać nie da się stworzyć jednego, uniwersalnego projektu kotłowni przemysłowej. Z tego też powodu trudno byłoby choćby wstępnie oszacować koszt wykonania instalacji. Najlepiej więc będzie po prostu skontaktować się z firmą mającą odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do projektowania oraz budowania kotłowni przemysłowych na potrzeby firm i energetyki zawodowej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie