Biowęgiel – czy to dobry wybór do kotłowni przemysłowej?

Mateusz Nowak
27.07.2023

Biowęgiel to stosunkowo mało znana postać biomasy, choć warto wiedzieć, że wspomina się o nim nawet w krajowych przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie biowęglem jest coraz większe, do czego przyczynił się kryzys energetyczny oraz wysokie ceny tradycyjnych surowców grzewczych. Biowęgiel może być szczególnie dobrym wyborem do zasilania kotłowni przemysłowej, o czym więcej piszemy w naszym artykule.

Czym właściwie jest biowęgiel?

Biowęgiel jest wytwarzany z różnego rodzaju odpadów biomasowych, a więc pochodzenia naturalnego. Najczęściej produkuje się go z biomasy leśnej, tartacznej oraz rolnej (słoma, niskiej jakości zboża, odpady z przetwórstwa owocowo-warzywnego itd.). Na rynku pojawia się również biowęgiel z obornika, odpadów drobiarskich czy z produktów ubocznych tłoczenia oleju palmowego.

Można zatem napisać, że biowęgiel jest surowcem energetycznym, który pozwala w pełni zagospodarować i ponownie wykorzystać wszelkie odpady biodegradowalne, również komunalne czy ściekowe.

Jak powstaje biowęgiel?

Produkcja biowęgla przebiega w procesie beztlenowego uwęglania biomasy. Powstaje wówczas stabilna struktura odporna na emisję gazów. W Polsce, podobnie jak w wielu innych rozwiniętych krajach, są już dostępne specjalne instalacje umożliwiające sprawną, niedrogą produkcję biowęgla, głównie na cele energetyczne.

Zalety biowęgla

Podstawową zaletą tego surowca jest rozwiązanie lub przynajmniej znaczne ograniczenie problemu zagospodarowania odpadów zielonych, które obecnie trafiają czy to na wysypiska czy do wciąż nielicznych instalacji ich termicznego przetwarzania.

Warto przy tym zauważyć, że do produkcji biowęgla używa się produktów, które zostały już raz wykorzystane, dzięki czemu ich termiczne przetwarzanie na cele energetyczne odbywa się w tzw. zamkniętym obiegu CO2.

Biowęgiel w polskim prawodawstwie

O biowęglu wspomniano w znowelizowanej Ustawie o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie w lipcu 2018 roku. Dokument ten jasno wskazuje, że biowęgiel jest odnawialnym źródłem energii, a więc można go traktować, jako biopaliwo, którego wykorzystanie na cele energetyczne przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Zastosowanie biowęgla w energetyce

Biowęgiel ma bardzo duży potencjał do wykorzystania w energetyce, nie tylko zawodowej, ale też na poziomie lokalnych instalacji ciepłowniczych czy prywatnych instalacji grzewczych, czyli kotłowni przemysłowych zasilających różnego rodzaju zakłady, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe etc.

Biowęgiel ma sporą wartość opałową, jest ekologiczny, niekłopotliwy w termicznym przetwarzaniu i transporcie. Problemem pozostaje natomiast jego dostępność, dlatego na tym etapie warto go traktować raczej w kategorii jednego z surowców zasilających instalację do termicznego przetwarzania biomasy.

Dodajmy, że inwestycja w zakładowy system energetyczny oparty o kocioł przemysłowy na biomasę, w tym przystosowany do spalania biowęgla, może być bardzo opłacalna w ujęciu długofalowym. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, unijne przepisy ograniczające emisję spalin oraz rosnące ceny tradycyjnych surowców energetycznych, instalacje biomasowe wydają się być szczególnie interesującym wyborem właśnie dla przedsiębiorstw czy lokalnych ciepłowni.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie