Biomasa to największe odnawialne źródło energii w Polsce

Mateusz Rąbalski
12.04.2022

Od lat toczą się dyskusje nad potencjałem zwiększenia wykorzystania biomasy w polskiej energetyce. Okazuje się, że już teraz jest to największe odnawialne źródło energii w naszym kraju. Oczywiście energetyka zawodowa stosuje biomasę przede wszystkim jako produkt współspalania (mieszania z węglem), jednak trend jest jeden: dążenie do budowy coraz większej liczby instalacji stricte przeznaczonych do pozyskiwania energii grzewczej i elektrycznej właśnie z tego naturalnego paliwa.

Biomasa jako OZE

Odnawialne źródła energii kojarzą się przede wszystkim z elektrowniami wodnymi, fotowoltaicznymi oraz wiatrowymi. Tymczasem w Polsce największy udział w tym sektorze mają właśnie produkty biomasy – przede wszystkim drzewnej.

Zaliczamy do niej wszelkie szczątki drzew i krzewów pochodzących z lasów, rolnictwa i innych źródeł. Mniejszy udział w energetyce zawodowej ma natomiast typowa biomasa rolnicza, czyli przede wszystkim słoma, która w głównej mierze jest spalana w miejscu wytworzenia. Warto również wspomnieć o metodzie energetycznego wykorzystania biomasy w biogazowniach.

Biomasa to odnawialne źródło energii z uwagi na jej specyfikę. Jest w pełni odtwarzalna – wiele źródeł biomasy, jak chociażby uprawy wierzby energetycznej, można eksploatować latami, w tym na nieużytkach rolnych, co pozwala zoptymalizować wykorzystanie gruntów w naszym kraju.

Jak rośnie zużycie biomasy w Polsce?

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku udział biomasy w polskiej energetyce stale rośnie. Tylko w latach 2004-2020 jej wykorzystanie zwiększyło się aż o 9,5 miliona metrów sześciennych, czuli o około 69 procent. Tym samym biomasa stała się najważniejszym odnawialnym źródłem energii w naszym kraju.

Szczególnie chłonną gałęzią wykorzystującą biomasę jest bioenergetyka. W 2020 roku sektor ten zużywał już blisko 5 milionów metrów sześciennych odpadów drzewnych. Jeśli natomiast chodzi o łączną moc zainstalowaną instalacji przystosowanych do spalania lub współspalania biomasy, to wynosi ona obecnie ponad 1500 MW – siedem razy więcej niż w momencie przystępowania Polski do Unii Europejskiej.

Ważny udział gospodarstw domowych i prywatnych instalacji

Trzeba podkreślić, że rosnący udział biomasy w energetyce jest w głównej mierze spowodowany ogromnym zainteresowaniem tym paliwem wśród właścicieli gospodarstw rolnych, domowych oraz prywatnych przedsiębiorstw. To ta grupa odpowiada za największe zużycie biomasy drzewnej – głównie do celów grzewczych.

Sam przemysł i energetyka zawodowa zużywają około 43 procent spalanej w Polsce biomasy. To pokazuje, jak wiele jeszcze jest w tym zakresie do zrobienia – głównie w kontekście czekających nas wyzwań klimatycznych, perspektywy rezygnacji ze spalania paliw kopalnych oraz importowania gazu z Rosji.

Na koniec wspomnijmy jeszcze, że obecnie biomasa odpowiada za około połowę całkowitego zużycia energii z OZE oraz za ponad 80 procent zużycia energii pierwotnej z OZE w Polsce. Widać zatem wyraźnie, jak ważne dla szeroko pojętej energetyki jest to paliwo – a ma przecież potencjał do jeszcze większego wykorzystania, zwłaszcza w energetyce zawodowej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie