Przemysłowa instalacja do spalania biomasy na terenach wiejskich – czy jest się czego bać?

Marek Szydełko
27.04.2023

W całej Polsce powstają nowe instalacje energetyczne i grzewcze, które pozwalają zrezygnować lub znacząco ograniczyć spalanie węgla. Alternatywą dla tego paliwa jest nie tylko gaz ziemny, ale coraz częściej także biomasa drzewna i rolna. Przemysłowe instalacje do spalania biomasy powstają głównie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, niejednokrotnie budząc obawy lokalnej społeczności. Czy są one uzasadnione? Wyjaśniamy to w naszym artykule.

Korzyści z energetyki opartej na kotłach biomasowych

Kotły przemysłowe przystosowane do spalania biomasy najczęściej wykorzystuje się w instalacjach kogeneracyjnych, jako uzupełnienie i wsparcie dla kotłów gazowych. Jednocześnie przybywa elektrociepłowni i ciepłowni w 100% zasilanych energią z nowoczesnych kotłów biomasowych – zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie takie instalacje sprawdzają się zdecydowanie najlepiej. Dlaczego?

Po pierwsze: energetyka lokalna oparta na kotłach biomasowych gwarantuje nieprzerwaną produkcję ciepła i energii elektrycznej.

Po drugie: eksploatacja takiej instalacji jest tańsza, szczególnie w dobie bardzo wysokich cen paliw konwencjonalnych.

Wreszcie po trzecie: produkcja energii z biomasy jest przyjazna środowisku, a tym samym ludziom tworzącym lokalną społeczność.

Efektem spalania biomasy jest przede wszystkim para wodna

To zrozumiałe, że mieszkańcy mają obawy przed zapowiadanym uruchomieniem instalacji biomasowej. Budzi to skojarzenia z zapyleniem, wysokim zanieczyszczeniem powietrza, a przy tym nieprzyjemnymi zapachami. Fakty są natomiast takie, że nic takiego nie ma miejsca.

W rzeczywistości instalacja energetyczna oparta na nowoczesnym kotle biomasowym może w krótkim czasie przyczynić się do poprawy jakości powietrza i tym samym komfortu mieszkańców. Przypominamy, że efektem spalania biomasy w specjalnie do tego przystosowanych kotłach jest głównie para wodna.

Zastąpienie kotła węglowego biomasowym może zatem obniżyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery nawet o kilkadziesiąt procent, co w długim terminie będzie mieć pozytywne przełożenie na zdrowie lokalnej społeczności.

Jeśli natomiast chodzi o zapachy i ogólną uciążliwość instalacji, czego najbardziej obawiają się mieszkańcy, to nie ma się czym martwić. Współczesne kotłownie biomasowe są wyposażone w szereg układów filtracyjnych, które eliminują ewentualne zapachy. Sama biomasa natomiast jest paliwem mniej uciążliwym w porównaniu z węglem, chociażby na gruncie jej składowania (można to robić np. w podziemnych silosach, co minimalizuje problem zapylenia).

Korzyści dla lokalnej gospodarki

Warto również wprowadzić wątek wpływu instalacji do spalania biomasy na lokalną gospodarkę, który jest jak najbardziej pozytywny. Nie chodzi tutaj tylko o stworzenie nowych miejsc pracy, ale także o pojawienie się chłonnego odbiorcy produktów rolnych i odpadów poprodukcyjnych, na przykład z zakładów przetwórstwa drzewnego.

Elektrociepłownia czy ciepłownia biomasowa może skupywać np. słomę, gorsze partie zbóż czy zrębki drzewne od lokalnych wytwórców, którzy dziś mają problem z ich zagospodarowaniem. Nie dość, że pozbędą się zalegającego towaru, to jeszcze zarobią na jego sprzedaży. Jest to główny argument przemawiający za budowaniem kotłowni biomasowych właśnie na terenach wiejskich.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie