Wątpliwości wokół biomasy. Dlaczego bronimy się przed jej większym udziałem w miksie energetycznym?

Piotr Kowalczyk
02.02.2022

Kryzys energetyczny – te słowa odbijają się szerokim echem w całej Europie. Nic dziwnego, skoro wszyscy dostajemy z tego powodu mocno po kieszeni. Gigantyczny wzrost cen energii jest pochodną wielu czynników: od absurdalnych wycen praw do emisji CO2, przez odchodzenie od paliw kopalnych, aż po agresywną politykę gazową Kremla. W tym kontekście zupełnie naturalne wydawałoby się przełożenie akcentu na biomasę, czyli paliwo łatwo dostępne, o sporym potencjale energetycznym. Mimo to wciąż nie jest ono wskazywane, jako idealny składnik tzw. miksu energetycznego. Z czego to wynika?

Obawy o klimat

Władze Europy słusznie zwracają uwagę na kwestie klimatyczne, natomiast wydaje się, że plan odchodzenia od paliw konwencjonalnych jest zbyt ambitny i wprowadzany bez odpowiedniego przygotowania. To przekłada się na drożyznę oraz wspomniane wcześniej problemy, które z pewnością będą się pogłębiać.

W tym kontekście konieczne jest zwrócenie się w kierunku wciąż ekologicznych, natomiast również efektywnych i łatwo dostępnych źródeł energii, takich jak właśnie biomasa drzewna czy rolna. Problem w tym, że w samej Komisji Europejskiej trwa spór o to, czy aby na pewno energetyczne wykorzystanie biomasy jest dobre dla klimatu. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwiększoną emisję CO2 i tlenków azotu oraz o jeszcze mocniejsze eksploatowanie naturalnych zasobów Ziemi.

Dlatego biomasa, jako paliwo energetyczne, wymaga dalszych regulacji. Konieczne jest zwrócenie uwagi na zwiększone wykorzystanie chociażby odpadów rolnych oraz produkcję roślin energetycznych na glebach, które nie nadają się do działalności rolniczej.

Niedobory żywnościowe

Nie tylko klimat i energetyka spędzają sen z powiek światowym decydentom. Biorąc pod uwagę tempo przyrostu naturalnego wkrótce będzie nas ponad 10 miliardów. Możliwości naszej planety się wyczerpują, stąd pojawia się słuszne pytanie o zaspokojenie potrzeb żywnościowych światowej populacji.

Ta dyskusja nie jest korzystna dla biomasy, ponieważ rzeczywiście może istnieć ryzyko, że zwiększone wykorzystanie produktów rolnych na cele energetyczne skończy się globalnymi niedoborami żywności. Znów jednak: wszystko jest kwestią odpowiednich regulacji.

Kontrowersyjna efektywność energetyczna nośników pozyskiwanych z biomasy

Głównym powodem, dla którego biomasa nie jest wciąż rozpatrywana, jako realna alternatywa dla paliw konwencjonalnych jest to, że gaz czy węgiel charakteryzują się bardzo wysoką koncentracją energii w jednostce masy czy objętości. Pod tym względem rzeczywiście biomasa wypada niekorzystnie.

Z drugiej jednak strony stoimy przed realnym zagrożeniem wystąpienia niedoborów energii, co ma związek z rozwojem gospodarczym, zwiększającą się zamożnością społeczeństw, ambicjami Chin i Indii oraz kurczącymi się zasobami konwencjonalnych nośników. Energetyka wymaga więc pilnych inwestycji w nowe technologie, w tym w rozwiązania pozwalające zmaksymalizować potencjał energetyczny biomasy – najłatwiej dostępnego, taniego i mimo wszystko ekologicznego paliwa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie