Dlaczego miejskie ciepłownie przechodzą na kotły biomasowe dużej mocy?

Krzysztof Jagielski
25.10.2023

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy co najmniej kilka miejskich ciepłowni ogłosiło zakończenie realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu kotłowni biomasowej. Najczęściej pełni ona funkcję wspomagającą główne źródło ciepła, jakim jest kocioł węglowy lub gazowy. Widać tutaj natomiast wyraźny trend – kotły przemysłowe zasilane biomasą nie są już traktowane w kategorii ciekawostki, ale realnej alternatywy dla klasycznych technologii. Z czego wynika ten wzrost zainteresowania kotłami biomasowymi dużej mocy wśród zarządców miejskich ciepłowni?

Wysokie opłaty za emisję CO2

Podstawową motywacją do zainwestowania w instalację biomasową są bardzo wysokie i wciąż rosnące opłaty za emisję CO2. Stanowią one gros kosztów ponoszonych przez spółki komunalne zajmujące się produkcją energii cieplnej. Biomasa, jako OZE, jest wyłączona z limitów, dzięki czemu jej wykorzystanie pozwala obniżyć koszty spalania także konwencjonalnych paliw.

Kryzys energetyczny dał do myślenia

Choć inwestycje w kotłownie OZE nie są jeszcze zjawiskiem masowym, to widać, że właściciele instalacji ciepłowniczych przestraszyli się niedawnego kryzysu energetycznego wywołanego wojną na Ukrainie.

Niedobory węgla i innych paliw konwencjonalnych realnie zagrażały ciągłości dostaw ciepła, co tylko utwierdziło zakłady komunalne w przekonaniu, że trzeba szukać rozwiązań alternatywnych. W ten model idealnie wpisują się kotłownie zasilane biomasą, czyli paliwem dostępnym lokalnie, produkowanym na polskiej wsi, w lasach czy w zakładach przetwórstwa drzewnego.

Względy środowiskowe

Miejskie ciepłownie, jako istotni emitenci szkodliwych spalin, muszą szukać rozwiązań ograniczających ich negatywny wpływ na środowisko. Wynika to nie tylko z obowiązujących przepisów, ale też z oczekiwań mieszkańców.

Kotłownia biomasowa, wyposażona w nowoczesny kocioł i zaawansowany system filtrowania spalin, jest przyjazna środowisku, uwalniając do atmosfery tylko tyle CO2, ile wcześniej zaabsorbowały rośliny, z których pozyskano biomasę.

Koszty

Każda miejska ciepłownia musi bilansować swoją działalność. Jest to oczywiście mrzonka, ponieważ w praktyce spółki komunalne są regularnie dotowane przez samorządy. Chcąc ograniczyć koszty funkcjonowania instalacji grzewczych należy z jednej strony zwiększyć ich efektywność, a z drugiej przejść na tańsze źródła energii. W oba te postulaty bardzo dobrze wpisują się kotłownie zasilane biomasą, przede wszystkim drzewną, ale też rolniczą (zwłaszcza w gminach wiejskich).

Bezpieczeństwo energetyczne

Podstawowym zadaniem miejskiej ciepłowni jest zagwarantowanie dostaw ciepła wszystkim jego odbiorcom. Ciepłownie mają z tym coraz większy problem, co jest związane z jednej strony z koniecznością modernizowania przestarzałych instalacji, a z drugiej z rosnącymi kosztami zakupu nośników energii.

I tutaj często pojawia się koncepcja uruchomienia kotłowni biomasowej, która może być zasilana tańszymi i łatwiej dostępnymi paliwami, w okresach przejściowych stanowiąc główne, a w sezonie grzewczym wspomagające źródło ciepła.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie