Polscy przedsiębiorcy wciąż boją się instalacji z kotłem na biomasę. Omawiamy najczęstsze wątpliwości

Mateusz Nowak
03.02.2023

Własna kotłownia przemysłowa daje przedsiębiorcy niezależność, często pozwala znacząco ograniczyć koszty funkcjonowania zakładu, a przede wszystkim umożliwia dobranie takiego źródła energii, które jest najkorzystniejsze pod względem ceny, komfortu obsługi, wydajności i bezpieczeństwa. Dziś wielu przedsiębiorców stoi przed dylematem: w jaki rodzaj instalacji zainwestować? Ciekawą propozycją wydaje się być kocioł przemysłowy na biomasę, który jednak nadal budzi sporo obaw. Jakie wątpliwości mają przedsiębiorcy? Te najczęstsze omawiamy i rozwiewamy w naszym artykule.

Nieprzewidywalne ceny biomasy

Gdy podnoszony jest argument nieprzewidywalności cen biomasy drzewnej, a tym bardziej rolniczej, to zawsze warto sobie zadać pytanie: czy jakikolwiek inny nośnik energii ma cenę gwarantowaną na dłuższy okres? Niestety nie.

Od wybuchu wojny na Ukrainie mamy do czynienie z istnym cenowym chaosem i olbrzymimi wahaniami. W takich warunkach nie da się bez żadnych wątpliwości wybrać systemu grzewczego na potrzeby przedsiębiorstwa, który zagwarantuje przewidywalne, stabilne koszty w długim horyzoncie czasowym.

Biomasa natomiast zachowuje się stosunkowo nieźle. Jej ceny dość szybko wróciły do sensownych poziomów, co ma związek przede wszystkim z tym, że gros tego paliwa produkujemy w kraju. Dywersyfikacja dostaw biomasy jest również o wiele łatwiejsza i szybsza niż w przypadku chociażby węgla.

Problematyczny transport paliwa

Faktem jest, że biomasa, z uwagi na niewielką gęstość, jest paliwem kosztownym i kłopotliwym w transporcie. Dlatego trzeba wyraźnie podkreślić: kotłownia przemysłowa na biomasę jest optymalnym wyborem dla tych przedsiębiorców, którzy mają bezpośredni dostęp do paliwa, na przykład zakładów przetwórstwa drzewnego czy dużych gospodarstw rolnych.

Z drugiej strony opracowanie planu logistyki dostaw biomasy i jej magazynowania może trwale rozwiązać problem kosztownego transportu. Wielu przedsiębiorców, którzy sprowadzają paliwo z odległych regionów kraju, zainwestowało w olbrzymie silosy (podziemne), co pozwala zgromadzić odpowiedni zapas biomasy na dłuższy czas.

Regulacje unijne i krajowe

Nikt z nas nie zna przyszłości i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku pójdą regulacje. Pewne jest, że trzeba odchodzić od węgla, co stanowi główną motywację do zmodernizowania starej kotłowni przemysłowej opartej o to paliwo.

Biomasa jest o tyle bezpiecznym wyborem, że Unia Europejska widzi w niej paliwo przejściowe, zrównując ją chociażby z gazem ziemnym. Można zatem zakładać, że nowoczesna kotłownia biomasowa będzie dopuszczona do eksploatacji jeszcze przez dekady i nie obawialibyśmy się tutaj ryzyka regulacyjnego.

Widać zatem, że wątpliwości, jakie budzą kotły przemysłowe na biomasę, nie znajdują potwierdzenia w faktach. Biomasa jest bardzo atrakcyjnym paliwem grzewczym dla przemysłu czy mniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zwłaszcza, że współczesne kotłownie oparte na kotłach biomasowych są już w pełni zautomatyzowane, bezpieczne, niskoemisyjne, a przy tym mogą pracować niezawodnie przez wiele lat.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie