Ogrzewnictwo komunalne: korzyści z przejścia na kotłownię biomasową

Jerzy Biernacki
15.11.2023

Ogrzewnictwo komunalne stanowi olbrzymie obciążenie dla budżetów samorządów - i to pomimo coraz cieplejszych zim. Wciąż wydajemy miliardy złotych na ogrzewanie domów i mieszkań podłączonych do sieci ciepłowniczej, w głównej mierze wykorzystując do tego przestarzałe instalacje zasilane konwencjonalnymi nośnikami energii. W wielu polskich miastach widać jednak postęp inwestycji w alternatywne rozwiązania, w tym nowoczesne kotłownie na biomasę. Przynosi to liczne korzyści, z których najważniejsze omawiamy w naszym artykule.

Obniżenie kosztów stałych

Uruchomienie kotłowni biomasowej w zakładzie ogrzewnictwa komunalnego pozwala istotnie ograniczyć koszty jego funkcjonowania. Dzięki temu spółka komunalna ponosi niższe wydatki z tytułu zakupu certyfikatów CO2. Wszystko dlatego, że biomasa na gruncie przepisów unijnych wciąż jest uznawana za OZE i tym samym wyłączona z limitów emisji.

Sukcesywne ograniczenie użycia paliw kopalnych

Podstawowym celem uruchomienia kotłowni biomasowej w zakładzie ogrzewnictwa komunalnego jest stopniowe zmniejszenie zużycia węgla, a docelowo także gazu ziemnego. Jest to zatem element dekarbonizacji ogrzewnictwa, co wpisuje się w cele energetyczne nie tylko naszego kraju, ale też całej Unii Europejskiej.

Nowoczesna, wydajna instalacja biomasowa jest w stanie w dużej mierze zastąpić kotły węglowe, stanowiąc również wsparcie dla konwencjonalnych instalacji w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną.

Poprawa jakości powietrza

Ten argument nie jest bez znaczenia, ponieważ większość z nas doskonale wie, jak uciążliwy jest problem smogu. Zanieczyszczenie powietrza rocznie zabija nawet 50 tys. ludzi w Polsce, co jest dostatecznym powodem, by ograniczyć emisję szkodliwych spalin do atmosfery. Nowoczesne kotłownie na biomasę wpisują się w ten postulat.

Nieprzerwane dostawy ciepła dla odbiorców

Ważnym powodem, dla którego zakłady komunalne inwestują w instalacje biomasowe, jest konieczność zabezpieczenia dostaw ciepła dla odbiorców końcowych. Stanowi to coraz większe wyzwanie na kanwie problemów z dostępnością konwencjonalnych paliw oraz faktu, iż gros przestarzałych instalacji wymaga już daleko idących remontów, nie dając pewności bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym – zwłaszcza w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło.

Dywersyfikacja rodzajów paliw

Dysponując kilkoma instalacjami zasilanymi różnymi rodzajami paliw, spółki komunalne odpowiedzialne za produkcję ciepła mogą wybierać te, które aktualnie są najbardziej opłacalne czy po prostu najłatwiej dostępne. Praktycznie eliminuje to również ryzyko przerw w dostawach ciepła spowodowanych niedoborem jednego z paliw.

Biorąc pod uwagę tylko te omówione korzyści nie dziwi, że coraz więcej spółek komunalnych inwestuje w rozwiązania z dziedziny OZE, w tym w instalacje przystosowane do spalania biomasy. Jest to bardzo duży krok w kierunku nie tylko zabezpieczenia dostaw ciepła, ale także obniżenia lub przynajmniej utrzymania kosztów produkcji energii grzewczej na rozsądnym poziomie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie