Miks energetyczny – ciekawy wybór dla właścicieli kotłowni przemysłowych

Piotr Kowalczyk
21.06.2023

Polska jest sztandarowym przykładem kraju, w którym stosuje się dziś miks energetyczny. Warto natomiast podkreślić, że jest to stosunkowo nowy trend, obserwowany dopiero od kilkunastu lat. Choć wciąż w ponad 70 procentach wytwarzamy energię z wykorzystaniem paliw kopalnych, to wyraźnie rośnie udział OZE i gazu ziemnego. Jest to widoczne również na poziomie prywatnych instalacji energetycznych, należących do różnych zakładów, w których stosowanie miksu energetycznego przynosi liczne korzyści.

Czym jest miks energetyczny?

Miks energetyczny, w klasycznym rozumieniu, to stosowanie różnych nośników energii w ramach tej samej instalacji lub – to obecny trend – łączenie kilku niezależnych rodzajów instalacji energetycznych w jeden system. Celem jest przede wszystkim zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii oraz zyskanie możliwości uruchamiania danej instalacji w zależności od aktualnych cen konkretnego nośnika i zapotrzebowania na energię.

W Polsce miks energetyczny przez wiele lat opierał się o współspalanie węgla kamiennego, brunatnego oraz biomasy. Obecnie coraz większy udział w miksie mają instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii – przede wszystkim energetyce wiatrowej i słonecznej.

I choć idea miksu energetycznego jest realizowana przede wszystkim na poziomie energetyki państwowej, to z powodzeniem można ją zastosować również w prywatnych zakładach produkujących energię na potrzeby własne czy lokalnych odbiorców.

Dlaczego warto postawić na miks energetyczny w prywatnym zakładzie?

Do najważniejszych korzyści wynikających ze stosowania miksu energetycznego zaliczymy:

  • Wzrost bezpieczeństwa w zakresie nieprzerwanych dostaw energii;
  • Obniżenie kosztów stałych – zyskujemy możliwość wyboru instalacji w zależności od tego, który nośnik jest aktualnie najtańszy;
  • Możliwość dopasowywania pracy systemu grzewczego do aktualnych warunków pogodowych – na przykład w bezwietrzny, mroźny dzień, warto korzystać z niskoemisyjnych źródeł, aby nie generować problemu smogu;
  • Zabezpieczenie zakładu na wypadek wprowadzenia regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią korzystanie z danego źródła energii;

Przykładowa instalacja oparta o miks energetyczny

Idea miksu energetycznego może być realizowana na różne sposoby – wszystko zależy tutaj od dostępności nośników energii oraz od zakresu inwestycji, na jaką może sobie pozwolić przedsiębiorstwo.

Obecnie obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania instalacjami opartymi o gaz ziemny, panele fotowoltaiczne oraz kotłami na biomasę. Stawiając na taki miks energetyczny przedsiębiorca z jednej strony zapewnia sobie ciągłość produkcji i stałą dostępność paliwa (gaz), z drugiej niskie koszty wytwarzania energii (instalacja PV) oraz połączenie obu tych korzyści (biomasa).

W niepewnych czasach bardzo trudno jest podejmować długofalowe decyzje dotyczące wyboru konkretnej instalacji do produkcji energii na potrzeby prywatnego zakładu. Postawienie na miks energetyczny może być złotym środkiem i metodą zabezpieczenia zakładu przed np. konsekwencjami negatywnego prawodawstwa, brakiem dostępności danego paliwa czy nawet awarią jednego ze źródeł.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie