Kotłownia na biomasę alternatywą dla gazowej? To może być właściwy kierunek

Krzysztof Jagielski
04.05.2022

Odcięcie dostaw rosyjskiego gazu w ramach kontraktu jamalskiego było szokującą informacją, z którą jednak dość szybko się oswoiliśmy. Rząd zapewnia, że gazu nam nie zabraknie, natomiast mieszkańcy kilkunastu gmin natychmiast przekonali się, jakie mogą być konsekwencje kryzysu gazowego (dostawy z dnia na dzień wstrzymano m.in. w Łebie). To daje do myślenia i każe już dziś pomyśleć o alternatywie dla błękitnego paliwa. Szczególnie ciekawą propozycją wydaje się być nowoczesna kotłownia na biomasę. Tym rozwiązaniem mocno interesują się zwłaszcza przedsiębiorstwa oraz samorządy.

Idealne rozwiązanie w przypadku bezpośredniej dostępności biomasy

Kotłownia na biomasę może być realną alternatywą dla kotłowni gazowej dla tych inwestorów, którzy mają łatwy dostęp do tego naturalnego paliwa. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim gminy wiejskie oraz te znajdujące się na terenie zagłębi przetwórstwa drzewnego.

Wykorzystanie biomasy w kotłowniach profesjonalnych jest znakomitym pomysłem nie tylko na uniezależnienie się od wątpliwych dostaw gazu, ale także na zagospodarowanie produktów ubocznych produkcji rolnej i tartacznej.

Wciąż rozsądne koszty eksploatacji kotłowni na biomasę

Pomimo gwałtownego wzrostu cen biomasy można zakładać, że ta sytuacja wkrótce się unormuje. Wszystko za sprawą tego, że biomasa może być produkowana lokalnie i skupowana na przykład od miejscowych firm czy rolników.

Polska ma ogromny potencjał w zakresie produkcji biomasy, dzięki czemu już dziś możemy mówić, że jesteśmy krajem samowystarczalnym, a to zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i pozwala uniezależnić się od dostaw innych nośników, szczególnie z Rosji.

Względy środowiskowe

Przejście z gazu na np. węgiel (do czego były zmuszone gminy, w których nastąpiła przerwa w dostawach błękitnego paliwa) na dłuższą metę nie jest dobrym rozwiązaniem. Chodzi nie tylko o wysokie koszty eksploatacji kotłowni węglowej, ale też o uciążliwość tego procesu dla właścicieli instalacji oraz środowiska naturalnego.

Pod tym względem znów warto zwrócić szczególną uwagę na biomasę. Jej spalanie odbywa się w tzw. zamkniętym obiegu CO2, co oznacza, że do atmosfery trafia tylko tyle dwutlenku węgla, ile wcześniej zaabsorbowały rośliny, z których wyprodukowano biomasę.

Nowoczesne kotły biomasowe, w tym dużej mocy, są też niemal bezobsługowe. Wykorzystują automatyczne podawanie paliwa i systemy odpopielania, dzięki czemu przejście ze spalania gazu na biomasę nie wiąże się ze wzrostem uciążliwości obsługi kotłowni.

Kotłownia na biomasę może być bardzo dobrym wyborem z punktu widzenia nie tylko gospodarstw domowych, ale przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, szkół, urzędów czy obiektów użyteczności publicznej.

Przyszedł niestety czas, w którym trzeba już podejmować trudne decyzje energetyczne, co przyspieszyła agresja Rosji na Ukrainę. Nie da się oczywiście przewidzieć, które rozwiązanie okaże się najlepsze i najekonomiczniejsze w perspektywie lat, natomiast wiele przesłanek wskazuje właśnie na biomasę. 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie