Zawartość wilgoci w biomasie – dlaczego trzeba zwracać uwagę na ten parametr?

Mateusz Nowak
01.06.2022

Wilgoć jest nie tylko poważnym problemem w budownictwie, ale także w szeroko rozumianej energetyce. Chodzi oczywiście o to, że wraz ze wzrostem wilgoci w paliwie, spada jego wartość opałowa, czyli ilość możliwej do uzyskania energii cieplnej. Identyczny schemat obowiązuje w przypadku biomasy. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na zawartość wilgoci w biomasie, ponieważ ma to decydujący wpływ na zastosowanie konkretnego paliwa. Więcej o tym przeczytasz w naszym artykule.

Wilgoć a właściwości paliwa

Zawartość wilgoci to bardzo ważny parametr, który w praktyce określa jakość danego paliwa i zakres jego wykorzystania czy to w energetyce zawodowej, czy na potrzeby przedsiębiorstw lub gospodarstw domowych.

Wilgoć ma wpływ na kaloryczność, czyli wartość opałową konkretnego paliwa, ponieważ w bezpośredni sposób oddziałuje na sam proces spalania. Zbyt wysoka wilgotność będzie go zaburzać, a optymalna stworzy dobre warunki do pracy dla urządzenia grzewczego.

Parametr wilgotności paliwa jest szalenie ważny niezależnie od tego, z jakim źródłem energii mamy do czynienia. Należy na to zwracać uwagę zarówno w przypadku biomasy, jak i węgla.

Co wpływa na poziom wilgoci w paliwie?

Pierwszym czynnikiem jest sam rodzaj paliwa. Ponieważ wilgoć gromadzi się w porach i kapilarach, to ważne jest, czy paliwo pochodzi z pokładów podziemnych czy naziemnych. Właśnie dlatego świeżo pozyskana biomasa zawsze ma znacznie wyższą wilgotność w porównaniu z węglem.

Na poziom wilgotności paliwa wpływa również sposób jego składowania. Stąd wybierając paliwo do swojej instalacji grzewczej zawsze należy się upewnić, że surowiec był prawidłowo przechowywany. Z kolei w przypadku zakupu dużej ilości paliwa, na przykład na potrzeby zakładu produkcyjnego, bezwzględnie trzeba zadbać o odpowiednie warunki składowania – może to być np. podziemny silos czy po prostu osobne pomieszczenie.

To warto zapamiętać

Wysoka zawartość wilgoci w paliwie, niezależnie od jego rodzaju, wpływa również na jego cenę. Kupując bardzo tanią np. biomasę drzewną z niewiadomego źródła możemy mieć w zasadzie pewność, że jest to surowiec świeżo pozyskany i niesezonowany.

Jak wysoka wilgotność wpływa na wartość opałową biomasy?

O wysokiej wilgotności w przypadku biomasy mówimy wtedy, gdy parametr ten przekracza 50 procent. Taka biomasa nadal może być użytkowana w instalacjach grzewczych do splania biomasy czy do produkcji energii, natomiast wymagane jest do tego użycie kotła przystosowanego do spalania mokrego paliwa.

Trzeba sobie również zdawać sprawę, że każdy dodatkowy procent wilgotności ma negatywny wpływ nie tylko na wartość opałową biomasy, ale także powoduje większe zużycie paliwa oraz zwiększa ryzyko korozji wewnętrznej kotła.

Ponadto wysoka wilgotność powoduje obniżenie temperatury spalania, co zaburza ten proces i utrudnia lub wręcz uniemożliwia dopalenie całego paliwa – a to oznacza oczywiste straty oraz zwiększoną emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie