Czym są paliwa RDF i jaki mogą mieć wpływ na polską energetykę i ogrzewnictwo?

Piotr Kowalczyk
15.02.2023

Na całym świecie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, trwa poszukiwanie efektywnych technologii energetycznych i grzewczych, które pozwolą uniezależnić się od paliw kopalnych – w tym gazu ziemnego i przede wszystkim węgla. Dużą nadzieję pokłada się w paliwach RDF, które robią dużą karierę na Starym Kontynencie i coraz częściej zasilają instalacje również w Polsce. W naszym artykule wyjaśniamy, czym są paliwa RDF i dlaczego warto się nimi interesować.

RDF, czyli paliwa alternatywne

Kategoria paliw RDF obejmuje wszystkie paliwa, których pierwotną funkcją nie jest stosowanie w instalacjach grzewczych czy energetycznych, ale w zupełnie innych gałęziach przemysłu. Sam akronim RDF pochodzi od Refuse Derived Fuel.

RDF to wszelkie produkty, przede wszystkim odpady, które mogą zostać powtórnie wykorzystane na potrzeby produkcji energii oraz ogrzewnictwa. Wszystko w myśl nie tylko idei recyklingu, ale także ograniczania zaśmiecenia planety oraz zmniejszania kosztów użytkowania instalacji grzewczych i energetycznych. Paliwa alternatywne są również uznawane za realny zamiennik dla tradycyjnych paliw kopalnych.

Przykłady RDF

Paliwa RDF wytwarza się z wysokokalorycznych odpadów, które można powtórnie wykorzystać w różnego rodzaju procesach termicznych. Charakteryzują się wysoką wartością opałową i mogą pochodzić z najróżniejszych działów przemysłu, jak również bezpośrednio z gospodarstwa domowych.

Przykładowymi paliwami alternatywnymi są:

  • tworzywa sztuczne, w tym opakowania czy odpady poprodukcyjne,
  • zużyty papier,
  • zużyte tekstylia i tkaniny,
  • drewno, przede wszystkim odpady drzewne powstające w procesie produkcji np. mebli, płyt, konstrukcji budowlanych etc.,
  • frakcje mineralne,
  • materiały kompozytowe.

Wymienione produkty teoretycznie stanowią odpad, który należy poddać recyklingowi lub składowaniu. Dziś dysponujemy jednak technologiami umożliwiającymi ich wykorzystanie do celów grzewczych i energetycznych, czy to poprzez poddanie odpadów obróbce, czy stosując je bezpośrednio w formie gotowego paliwa (jak w przypadku drewna).

Zastosowanie paliw RDF

Paliwa alternatywne obecnie stosuje się przede wszystkim w procesie współspalania z innymi, konwencjonalnymi paliwami. W naszym kraju powstaje jednak coraz więcej instalacji dedykowanych stricte spalaniu paliw RDF. I są to instalacje zarówno samorządowe, jak i prywatne – na przykład budowane na potrzeby indywidualnych zakładów produkcyjnych, magazynów itd.

Przykładem takiej instalacji jest zakład przetwarzania termicznego odpadów komunalnych, który od kilku lat z powodzeniem działa m.in. w Bydgoszczy, zapewniając ciepło i energię kilkudziesięciu tysiącom gospodarstw domowych. W zakładzie spala się wszystkie wysokoenergetyczne odpady pozyskane od mieszkańców w ramach odbioru śmieci (nie tylko z terenu Bydgoszczy, ale też sąsiedniego Torunia i okolicznych gmin).

Paliwa alternatywne mogą być również spalane w instalacjach im dedykowanych. Przykładem będą nowoczesne kotły biomasowe, przede wszystkim te przemysłowe, w tym wytwarzające energię do zasilania turbin.

Paliwa RDF bez wątpienia mają przed sobą przyszłość i wkrótce mogą stanowić jeden z ważniejszych elementów polskiego systemu energetycznego i grzewczego – zwłaszcza w obliczu niedoboru paliw konwencjonalnych oraz konieczności rozwiązania problemu zagospodarowywania coraz większej ilości odpadów komunalnych czy przemysłowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie