Lokalne instalacje grzewcze i energetyczne opalane biomasą mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski

Mateusz Rąbalski
11.08.2022

Bezpieczeństwo energetyczne to temat, który od miesięcy nie schodzi z czołówek serwisów informacyjnych. Sytuacja jest o tyle dziwna, że mamy środek lata i teoretycznie nie powinniśmy teraz zamartwiać się tym, czy nasza energetyka będzie działać niezawodnie w okresie zimowym. Różnica w stosunku do ubiegłych lat jest jednak zasadnicza: mamy olbrzymi deficyt węgla, przestaliśmy importować gaz z Rosji, a dostawy LNG stały się łakomym kąskiem dla innych państw, co może wywołać ostrą rywalizację o to paliwo.

Na kilka miesięcy przed zimą nie ma już oczywiście czasu na jakiekolwiek zmiany, natomiast warto wyciągnąć z tej trudnej lekcji naukę i rozpocząć proces zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ważnym elementem w tej układance mogą być lokalne instalacje grzewcze i energetyczne opalane biomasą.

Dlaczego lokalne instalacje mogą być wielką szansą dla polskiej energetyki?

Najważniejszym powodem jest to, że takie instalacje mogłyby zaspokoić potrzeby energetyczne mniejszych społeczności, jednocześnie odciążając mocno wyeksploatowane sieci centralne. Koszt użytkowania instalacji byłby również niższy z uwagi na lokalną dostępność paliw (brak konieczności organizowania drogiego transportu).

Idąc o krok dalej można sobie wyobrazić sytuację, w której w każdej gminie powstaje ekologiczna instalacja przystosowana do spalania biomasy, jak i odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych, czy – przy opracowaniu bezpiecznej i niebudzącej wątpliwości technologii – także odpadów komunalnych. W ten sposób udałoby się rozwiązać problem niewydolnej energetyki oraz niskiego poziomu recyklingu.

Myślenie długofalowe

Wiedząc, jakie dziś mamy problemy z dostępnością konwencjonalnych paliw, trzeba się mocno obawiać konsekwencji ich niedoboru spowodowanego zwyczajnym wyczerpaniem się zasobów. Jeśli się do tego odpowiednio nie przygotujemy, to dzisiejsze pojęcie trudnej zimy za kilka dekad może być fraszką.

Odnawialne źródła energii to właściwy kierunek, natomiast przy obecnych technologiach nie są one w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych takich krajów jak Polska. Idealnym uzupełnieniem dla systemów OZE mogą być właśnie małe, lokalne instalacje zasilane biomasą, a więc paliwem w pełni odnawialnym, tanim i ekologicznym.

Oczywiste korzyści dla gospodarki

Lokalne instalacje mogą nie tylko zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne, ale także stanowić ważny element krwioobiegu gospodarczego. Pamiętajmy, że dostawcami paliw dla takich instalacji będą przede wszystkim producenci żywności, czyli zarówno wielkie konglomeraty rolnicze, jak i właściciele małych gospodarstw.

W ten sposób okresowo można rozwiązać problem niskich cen skupu płodów rolnych, a w czasie koniunktury i zwiększonej produkcji uwolnić rolników od zalegającej słomy, z którą już dziś nie bardzo jest co zrobić (z uwagi na spadające pogłowie bydła).

Lokalne instalacje grzewcze i energetyczne nie są oczywiście jedynym pomysłem na zmodernizowanie polskiego systemu energetyki, natomiast bez wątpienia jest to propozycja warta rozważenia i wcale nie tak trudna i kosztowna w realizacji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie