W Europie wzrasta zużycie pelletu

Piotr Kowalczyk
25.07.2015

W Londynie niedawno odbył się coroczny zjazd europejskich producentów biomasy. Dyskutowano głównie o przyszłości pelletu drzewnego oraz ciągle zwiekszającym się udziale alternatywnych źródeł energii w przemyśle.
W ubiegłym roku sektor grzewczy i energetyczny zużył aż 19 milionów ton pelletu drzewnego. Europa przoduje w wykorzystywaniu tego surowca przed USA i Kanadą. Na naszym kontynencie w produkcji pelletu wyspecjalizowały się Niemcy, Szwecja, Portugalia oraz Łotwa. Największą ilość zuzywają takie kraje, jak: Anglia, Dania, Niemcy i Włochy.
Według prognoz na ten rok, największe zapotrzebowanie na uzycie biomasy do celów konsumentów indywidualnych osiągnie Francja i Anglia.
Prezes największego zakładu zajmującego się produkcją pelletu w Polsce, Przemysław Bieńkowski, zwraca uwagę na to, że skierowanie się ku ekologicznej energii z pelletu wynika nie tylko z bezpieczeństwa dla środowiska, ale i względów ekonomicznych wykorzystania tego surowca w gospodarce.
Według prognoz na przyszły rok, zużycie pelletu wynieść ma 28 milionów ton i w dalszym ciągu zachowa tendencję wzrostową. Do 2020 roku w Europie ma zostać zużyte aż 42 miliony ton surowca.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie