UOKiK zarzuca Shell Polska brak przejrzystości w promocjach paliw

Jerzy Biernacki
25.04.2024

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł zarzuty wobec firmy Shell Polska, dotyczące niejasności informacji w promocjach paliw. Spółka, w odpowiedzi na komunikat, zapewniła o pełnej i transparentnej współpracy z UOKiK, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Czego dotyczy sprawa?

Zarzuty dotyczą szczególnie promocji „Wtorki i czwartki z Shell V-Power”, w ramach której kierowcy mogli korzystać z obniżonych cen paliw. Jednakże, według UOKiK, Shell nie dostarczał konsumentom informacji o najniższej cenie paliwa, jaka obowiązywała przez 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Brak takiej informacji mógł utrudniać ocenę korzyści wynikających z promocji dla konsumentów.

UOKiK podniósł, że odpowiednia prezentacja informacji o cenach oraz warunkach promocji jest nie tylko obowiązkiem, ale również elementem dobrych praktyk biznesowych, które zapewniają konsumentom możliwość dokonywania świadomych wyborów. Zgodnie z dyrektywą Omnibus, każda promocja powinna być oznaczona w sposób umożliwiający konsumentom porównanie cen przed i po obniżce.

W razie potwierdzenia się zarzutów naruszania zbiorowych interesów konsumentów, Shell Polska może zostać ukarana grzywną do 10% rocznego obrotu. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że rynek musi pamiętać o nowych wymogach prawnych, a promocje paliwowe powinny być komunikowane w sposób rzetelny i przejrzysty.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie