Po co i z czego produkowane są biopaliwa?

Mateusz Rąbalski
26.07.2015

Coraz częściej możemy słyszeć o biopaliwach, dlatego warto zadać sobie pytanie czym one właściwie są i jak są wytwarzane?

Biopaliwa są to paliwa uzyskane w wyniku przetwarzania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Ze względu na stan skupienia możemy wyróżnić biopaliwa ciekłe, stałe i gazowe. Każdy rodzaj wytwarzany jest z innych produktów. I tak na przykład biopaliwa ciekłe otrzymywane są między innymi z estryfikowanych w biodiesel olejów roślinnych. Biopaliwa stałe to słoma, granulat trocinowy lub słomiany, drewno, siano i inne przetworzone odpady roślinne. A biopaliwa gazowe powstają w wyniku fermentacji na przykład obornika lub słomy, a także zgazowania biomasy.

Mocną stroną biopaliw jest to, że należą one do odnawialnych źródeł energii, w przeciwieństwie do dobrze znanej nam ropy naftowej czy gazu ziemnego. Co to oznacza w praktyce?

Dzięki wykorzystaniu biopaliw możliwe jest zmniejszenie importu ropy naftowej, której  wydobycie w dużej mierze realizowane jest na Bliskim Wschodzie a więc na obszarach nawiedzanych przez konflikty polityczne i religijne prowadzące do wojen. Może to przełożyć się na niekontrolowany wzrost cen a także przerwy w dostawach. Spalanie biomasy nie wiąże się z wytwarzaniem szkodliwych substancji, co ma niestety miejsce w przypadku spalania innych paliw.

Należy jednak pokreślić, że są także głosy przeciwników biopaliw. Podkreślają oni m.in. zbyt duże wykorzystanie pól pod uprawy biopaliw (powoduje to zmniejszenie upraw na przykład warzyw), a także większe zużycie nawozów, które nie są obojętne środowisku naturalnemu.

Niezależnie od tego produkcja biopaliw już od dłuższego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem i przybywa gospodarstw rolnych trudniących się uprawą między innymi roślin właśnie na ten cel.

W Polsce popularną rośliną uprawną, która następnie jest przetwarzana na biopaliwo, jest rzepak. W 2014 roku nawet 100 tys. gospodarstw uprawiało tę roślinę, co zapewniło zbiory na poziomie 3 mln ton.

Rolnicy chętnie inwestują w uprawę rzepaku, gdyż jest to po prostu opłacalne. Jednak należy pamiętać o tym, że uprawa tej rośliny jest uregulowana przepisami prawa. Zgodnie z nimi grupy producentów rzepaku i firmy skupowe muszą posiadać certyfikat potwierdzający fakt, że nasiona tej rośliny są sprzedawane w celu dalszego przetwarzania na paliwo.

Certyfikacja rzepaku dla grupy, jaką stanowią indywidualni rolnicy, przebiega na nieco uproszczonych zasadach. Sprowadza się do złożenia oświadczenie dotyczącego emisji gazów cieplarnianych na poziomie uprawy i wskazania, że surowce spełniają KZR, czyli kryteria zrównoważonego rozwoju.

Rolnicy w zależności od powierzchni pola stosują różne metody zbierania rzepaku. W przypadku niewielkiego pola zbiera się rośliny z całej powierzchni na tzw. okółkę z pomocą kombajnu. Na większych polach obowiązuje system zagonowy, uwzględniający kolejność dojrzewania roślin.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie